‘WHO’เตือนระวังวัคซีนต้านโควิด-19ปลอม

 ‘WHO’เตือนระวังวัคซีนต้านโควิด-19ปลอม

‘WHO’เตือนระวังวัคซีนต้านโควิด-19 ปลอม เหตุความต้องการพุ่งทั่วโลก

องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) เตือนเมื่อวันศุกร์ (26 มี.ค.) ให้ระวังวัคซีนโควิดปลอม และเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของรัฐบาลเท่านั้น เนื่องจากดับเบิลยูเอชโอ มีความกังวลเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรม เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความต้องการวัคซีนโควิดที่พุ่งขึ้นทั่วโลก

นายแพทย์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ของดับเบิลยูเอชโอ ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข, หน่วยงานควบคุมด้านกฎระเบียบ และองค์กรจัดซื้อของรัฐบาลทั่วโลก ได้รับข้อเสนอที่ต้องสงสัยในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นายแพทย์ทีโดรส กล่าวว่าดับเบิลยูเอชโอ ตระหนักว่า มีวัคซีนที่ถูกทิ้งและถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในห่วงโซ่อุปทาน โดยไม่มีการรับประกันว่าจะมีการเก็บรักษาไว้ในห่วงโซ่ที่มีความเย็น และระบุเสริมว่า วัคซีนปลอมได้ถูกเสนอขายทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในเว็บมืด นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากลุ่มอาชญากรนำขวดวัคซีนเปล่ากลับมาใช้ซ้ำ

ดับเบิลยูเอชโอ ประกาศเตือนเมื่อวานนี้เกี่ยวกับการปลอมแปลงวัคซีนโควิด BNT162b2 ซึ่งตรวจพบที่เม็กซิโกในเดือนก.พ.

วัคซีนปลอมดังกล่าวได้ถูกแจกจ่ายและฉีดให้กับผู้ป่วยนอกโครงการฉีดวัคซีนที่ได้รับอนุญาต โดยอาจจะยังคงหมุนเวียนอยู่ในภูมิภาค และยังคงถูกเสนอฉีดให้กับบรรดาผู้ป่วยนอกโครงการฉีดวัคซีนของรัฐบาล

นายแพทย์ทีโดรสเรียกร้องประชาชนไม่ให้ซื้อวัคซีนนอกเหนือไปจากโครงการของรัฐบาล และให้รายงานการขายวัคซีนที่ต้องสงสัยกับทางรัฐบาลซึ่งก็จะทำหน้าที่รายงานให้ดับเบิลยูเอชโอทราบต่อไป