ชี้ชะตาพนักงาน 'การบินไทย' 1 เม.ย.นี้ ประกาศผลโครงสร้างใหม่

ชี้ชะตาพนักงาน 'การบินไทย' 1 เม.ย.นี้ ประกาศผลโครงสร้างใหม่

“การบินไทย” เตรียมประกาศผลกลั่นกรองพนักงานรับโครงสร้างองค์กรใหม่ 1 เม.ย.นี้ “ชาญศิลป์” มั่นใจดันเข้าเป้า 1.4 หมื่นคน ลุยแผนฟื้นฟู พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “ฟ้าใหม่” อุ้มพนักงานทำงานชั่วคราว ลั่นคนเก่ง คนดี ต้องอยู่ต่อ

หลังปิดรับสมัครพนักงานแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 (Relaunch) เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรอง ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 29 มี.ค.นี้ ก่อนจะประกาศแจ้งผลการกลั่นกรอง ให้พนักงานทราบเป็นรายบุคคล ในวันที่ 1 เม.ย.2564

จากไทม์ไลน์ดังกล่าว 1 เม.ย.ที่จะถึงนี้ จึงเป็นกำหนดชี้ชะตาพนักงานการบินไทยว่าจะก้าวสู่การทำงานในองค์กรภายใต้ตำแหน่ง และแผนกใด

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการปรับใช้โครงสร้างองค์กรใหม่ โดยระบุว่า ภายหลังประกาศปิดรับสมัครพนักงาน เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา มีพนักงานแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองรวมประมาณ 13,500 คน จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 17,121 คน (ไม่รวม Outsource และพนักงานสำนักงานสาขาต่างประเทศ)

ขณะเดียวกัน ได้มีพนักงานอีกจำนวนหนึ่งซึ่งสมัครเข้าโครงการ MSP B และ MSP C Block 1, 2 และ 3 ประมาณ 2,800 คน และยังมีพนักงานที่ไม่ได้ตัดสินใจแสดงความจำนง หรือเข้าร่วมโครงการ MSP ใดๆ อีกประมาณ 800 คน ซึ่งการบินไทยยืนยันว่าการปรับโครงสร้างใหม่นี้ มีเป้าหมายเพื่อลดความซ้ำซ้อน และปรับระดับการบังคังบัญชาให้คล่องตัวมากขึ้น

“พนักงานที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงว่าจะเข้ากระบวนการกลั่นกรอง หรือไม่เข้าร่วมโครงการร่วมใจจาก ส่วนนี้เราก็ไม่ได้ไล่ใครออก แต่จะต้องมาคุยกันว่าจะทำอย่างไรต่อไป คนดี คนเก่งจะต้องได้อยู่ต่อ ซึ่งระหว่างนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณากลั่นกรอง”

สำหรับพนักงานประมาณ 800 คนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนั้น หลังจากนี้จะต้องมาพิจารณาร่วมกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.เกิดจากการเปรียบเทียบเงินเดือนระหว่างฐานเงินเดือนโครงสร้างเก่าและใหม่ อาจมองว่าไม่คุ้มค่าที่จะปรับเปลี่ยน

2.ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างใหม่ว่าจะเป็นอย่างไร

3.ต้องพิจารณาประวัติการทำงานที่ผ่านมา ว่าเป็นอย่างไร หากพบว่าทุจริตส่วนนี้ก็คงไม่ได้ไปต่อกับโครงสร้างใหม่

ส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกระบวนการกลั่นกรอง จะใช้เวลากลั่นกรองระหว่างวันที่ 22 – 29 มี.ค.นี้ หลังจากนั้นจะประกาศผลกลั่นกรอง วันที่ 1 เม.ย.2564 และกำหนดในวันที่ 4 เม.ย.2564 เป็นวัดสุดท้ายที่พนักงานซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรอง จะแจ้งความจำนงสละสิทธิ์ ไม่เข้าสู่โครงการองค์กรและเข้าสู่ MSP B-C หรือโครงการร่วมใจจาก โดยอัตโนมัติ

 

นอกจากนี้ การบินไทยยังเตรียมเปิดโครงการ “ฟ้าใหม่” ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เปิดรับพนักงานทำงานชั่วคราว ในฝ่ายที่มีความต้องการพนักงานสูง เช่น พนักงานเป็นลูกเรือแต่ระหว่างนี้ยังไม่สามารถทำการบินได้ ต้องเข้าร่วมโครงการฟ้าใหม่ ทำงานในฝ่ายที่มีความต้องการพนักงานไปก่อน เป็นการทำงานชั่วคราว

โดยโครงการฟ้าใหม่นี้ จะเปิดให้พนักงานแสดงความจำนงสู่กระบวการกลั่นกรองในวันที่ 7 – 9 เม.ย.2564 หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรอง Relaunch #2 สำหรับกลุ่มฟ้าใหม่ ในระหว่างวันที่ 16 – 19 เม.ย.2564 ขณะเดียวกันการบินไทยจะประกาศรับสมัครโครงการ MSP B-C คู่ขนานไปด้วยในวันที่ 2 – 26 เม.ย.2564 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่เข้าร่วมกระบวนการกลั่นกรอง หรือกลุ่มฟ้าใหม่ เปลี่ยนใจเข้าโครงการ MSP B-C

ทั้งนี้ กระบวนการกลั่นกรองพนักงานสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ของการบินไทยจะแล้วเสร็จ ประกาศรายชื่อพนักงานที่ได้รับการอนุมัติครบทั้งหมดในวันที่ 22 เม.ย.2564 เพื่อเตรียมเริ่มดำเนินการกิจการตามโครงสร้างองค์กรใหม่ ตามกำหนดในวันที่ 1 พ.ค.2564

 “โครงสร้างองค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นเราปรับลดผู้บริหารระดับสูงจาก 700 ตำแหน่ง เหลือราว 500 ตำแหน่ง ลดความซ้ำซ้อน เปิดฝ่ายใหม่ที่การบินไทยไม่เคยมีมาก่อน เช่น ดิจิทัล ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และฝ่ายคิดโครงการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และการที่พนักงานบางส่วนไม่เข้ากระบวนการกลั่นกรอง ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะถือเป็นส่วนน้อยหาก ก็สามารถทำงานร่วมกันภายใต้สัญญาเดิมได้” นายชาญศิลป์ กล่าว

ทั้งนี้ การบินไทยจะเจรจากับพนักงานที่ยังไม่ตัดสินใจเข้ากระบวนการ โดยเชื่อว่าท้ายที่สุดจะมีพนักงานที่เข้าร่วมกระบวนการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ราว 1.4 หมื่นคน เป็นไปตามเป้าหมายในแผนฟื้นฟูกิจการ และเหลือพนักงานที่อาจมีความจำนงในการทำงานภายใต้สัญญาเก่าราว 600 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่น้อยมากหากเทียบกับพนักงานทั้งหมด ดังนั้นจะไม่กระทบการทำงานในอนาคตของการบินไทย