‘ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา’แบ่งขายหุ้น JTS ทำกำไร

‘ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา’แบ่งขายหุ้น JTS ทำกำไร

“ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา” ขายหุ้น “JTS”  0.021% หลังเข้าซื้อหุ้นต่อจาก พิชญ์ โพธารามิก เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2564 คาดขายทำกำไรบางส่วน หลังราคาหุ้นเพิ่มต่อเนื่อง

การปรับเพิ่มขึ้นของหุ้นบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ปรับเพิ่มขึ้นจาก 6.55 บาท เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2564 มาปิดที่ 9.90 บาทเมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 โดยเฉพาะวันที่ 19 มี.ค. 2654 ราคาปรับขึ้น 2.20 บาท หรือ 28.57% มูลค่าการซื้อขายกว่า 117 ล้านบาท ทำให้เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งหนังสือให้ JTS ชี้แจงถึงพัฒนาการที่สำคัญ

ล่าสุดวันนี้(22 มี.ค. )นายปลื้มใจ  สินอากร ประธานกรรมการ JTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 บริษัทได้แจ้งข่าวหรือสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564  ที่อนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด จากบริษัท จัสมิน ซับมารีนเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เท่านั้น

ทั้งนี้ภายหลังจากการแจ้งข่าวและสารสนเทศข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว บริษัทฯ ไม่มีพัฒนาการที่สำคัญอื่นใดเพิ่มเติมอีก

ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของ JTSโดย นาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 จำนวน 0.0212% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทำให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9935% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้นาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา ซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจบริหารศิลปินและสื่อวิทยุ ในเครือ โมโน กรุ๊ป ได้เข้ามาซื้อหุ้น JTS เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2564 จำนวน 36,000,000 หุ้น คิดเป็น 5.0958% ของของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยซื้อหุ้นจากนายพิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS

ราคาหุ้น JTS เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ปิดที่ 2.76บาท ราคาสูงสุด 2.90 บาท ต่ำสุด 2.54บาท และราคาเฉลี่ยที่ 2.76 บาท