ด่วนมาก! คืนนี้ 22.00 น. ซ่อมท่อประปา ทางหลวง345 น้ำไหลอ่อนหลายจุด

ด่วนมาก! คืนนี้ 22.00 น. ซ่อมท่อประปา ทางหลวง345 น้ำไหลอ่อนหลายจุด

ด่วนมาก! คืนนี้ 22.00-05.00 น. กปน. มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประปาที่แตกรั่ว บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 345 ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหลายจุด