แล้งหนัก! เร่งช่วยเหลือ 220 ครอบครัว ใน ‘มหาสารคาม’ ไม่มีน้ำใช้

แล้งหนัก! เร่งช่วยเหลือ 220 ครอบครัว ใน ‘มหาสารคาม’ ไม่มีน้ำใช้

แล้งหนัก! ชาวบ้าน 3 หมู่บ้านในอำเภอกันทรวิชัย เดือดร้อนหนักขาดแคลนน้ำประปา หนองน้ำสาธารณะแห้งขอดไม่สามารถผลิตประปาได้ ชาวบ้านเผยแล้งสุดในรอบ 50 ปี

เทศบาลบรรทุกน้ำมาใส่ไว้ที่ถังน้ำกลางของหมู่บ้าน เร่งต่อท่อประปาฉุกเฉินและขอให้งดปลูกผักทุกชนิดให้มีน้ำใช้จนพ้นแล้ง เนื่องจากชาวบ้าน 3 หมู่บ้านในอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เดือดร้อนหนักขาดแคลนน้ำประปา หนองน้ำสาธารณะแห้งขอดไม่สามารถผลิตประปาได้ ชาวบ้านเผยแล้งสุดในรอบ 50 ปี

วันที่ 18 มาคม 2564 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองสิม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ภายหลังชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเขียบ หมู่ 3 หมู่ 17 และหมู่ 22 กว่า 800 คน ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค น้ำในหนองน้ำแห้งขอดจนไม่สามารถสูบขึ้นมาผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านได้ ชาวบ้านบอกว่าถือว่าแล้งสุดในรอบ 50 ปี เนื่องจากปีที่ผ่านมาฝนตกน้อย ทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่าง จึงไม่มีน้ำเก็บกัก โดยพื้นที่หนองน้ำจำนวน 56 ไร่ ผืนดินแตกระแห้ง ต้นบัวที่ปลูกไว้เริ่มแห้งตาย เพราะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง ชาวบ้านจึงแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือ

นางสมัคร ชูพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านเขียบ ต.ขามเรียง บอกว่า ตั้งแต่เกิดมา เข้าปีที่ 57 ยังไม่เคยพบว่าหนองสิมแห่งนี้จะแห้งได้ขนาดนี้ ปีนี้ที่แล้งมาก จนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปา โดยหนองสิมมีพื้นที่ 56 ไร่ มีชาวบ้าน 3 หมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน คือบ้านเขียบหมู่ 3 หมู่ 17 และหมู่ 22 มีบ้านเรือนราษฎร 220 หลังคาเรือน ประชากรกว่า 800 คน ตอนนี้ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้ จึงได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

โดยทางเทศบาลตำบลขามเรียง ได้นำน้ำมาเติมลงในถังกลางหมู่บ้าน เพื่อให้มีน้ำใช้ และได้ประสานกับการประปาส่วนภูมิภาค ขอใช้น้ำประปาฉุกเฉิน ซึ่งได้ต่อท่อยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ไปยังท่อส่งน้ำของการประปา เพื่อขอใช้น้ำชั่วคราว และจะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ในการจ่ายน้ำในหมู่บ้านจะจ่ายน้ำเป็นเวลา แบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงเย็นและขอให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านงดปลูกพืชผักทุกชนิด เพื่อให้สามารถมีน้ำไว้ใช้ได้ตลอดฤดูแล้งนี้

ล่าสุด เทศบาลตำบลขามเรียงได้บรรทุกน้ำมาใส่ไว้ที่ถังน้ำกลางของหมู่บ้าน วันละ 10-12 เที่ยว เที่ยวละ 8,000 ลิตร และทำการส่งน้ำผ่านระบบท่อของการประปาส่วนภูมิภาค ระยะกลาง จะเชื่อมระบบน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค โดยท่อ PVC ไปยังถังพักน้ำ ระยะทาง 1 กิโลเมตร และสูบน้ำบริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะเริ่มปล่อยน้ำในวันศุกร์นี้ และในระยะยาว ชาวบ้านจะได้ขอขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคไปยังหมู่บ้านทั้งหมดตามว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2566