'เชียงใหม่' รับมือปัญหา 'หมอกควัน' ห้ามเผาทุกชนิด เริ่ม 1 มี.ค.นี้

'เชียงใหม่' รับมือปัญหา 'หมอกควัน' ห้ามเผาทุกชนิด เริ่ม 1 มี.ค.นี้

“เชียงใหม่” ประกาศห้ามการเผาทุกชนิด เริ่ม 1 มี.ค.-30 เม.ย. 2564 ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง รับมือปัญหา "หมอกควัน" ขณะที่จุดความร้อนในพื้นที่ลดลง 45% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2564 นายสมคิดปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศ เรื่อง ห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-30 เมษายน 2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานั้น เป็นประกาศที่เน้นไปที่การห้ามเผาในพื้นที่ที่มิใช่พื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง แต่พื้นที่ที่ได้มีการลงระบบขอการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไว้แล้วล่วงหน้า สามารถดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ ส่วนพื้นที่ที่จะมาขอบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลังวันที่ 1 มีนาคม 2564 จะไม่อนุญาตให้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เว้นแต่พื้นที่ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ให้ทำการร้องขอไปยังคณะกรรมการระดับพื้นที่ เพื่อส่งคำร้องมายังศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเป็นรายกรณีไป

1614512673100

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับจุดความร้อนที่พบในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,826 จุด ซึ่งลดลงจากปี 2563 ถึง 45% ที่มีจุดความร้อนสูงถึง 4,685 จุด ในช่วงเวลาเดียวกัน เดพราะได้มีการกำหนดขอบเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิง รวมถึงควบคุมการเผาไหม้ และการดับไฟอย่างเป็นระบบ

อย่างไรก็ตาม คุณภาพอากาศในช่วง 2-3 วันนี้ มีค่าคุณภาพอากาศสูงขึ้น มีฝุ่นควันปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากด้านตะวันออก และจากด้านตะวันตก โดยลมจากด้านตะวันออกถูกพัดพามาจากทางภาคอีสานซึ่งเป็นฝุ่นควันจากการเผาไร่อ้อย รวมถึงฝุ่นควันจากจังหวัดข้างเคียงในทางใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจุดความร้อนเป็นจำนวนมากในขณะนี้

ส่วนทางด้านตะวันตกก็มีการเผาในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งฝุ่นควันทั้ง 2 ทิศทาง ที่พัดลงจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ทำให้ค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่สูงขึ้น ซึ่งวันนี้ค่าคุณภาพอากาศที่จุดวัดสถานีช้างเผือกอยู่ที่ 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สถานีศรีภูมิ 72 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในแถบสีส้ม หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงขอให้ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 ขึ้นไป