ประมวลภาพ ฉีด 'วัคซีนโควิด-19' ครั้งแรกในไทย อนุทินประเดิมเข็มแรก!

ประมวลภาพ ฉีด 'วัคซีนโควิด-19' ครั้งแรกในไทย อนุทินประเดิมเข็มแรก!

อนุทิน ชาญวีรกุล นำร่อง "ฉีดวัคซีนโควิด-19" คนแรกของไทยในประเทศไทย พร้อมผู้แทนกลุ่มเป้าหมาย โดยพลเอกประยุทธ์ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างใกล้ชิด

วันนี้ (28 ก.พ.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้ผู้แทนกลุ่มเป้าหมายครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีผู้ที่นำร่องการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ,นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ,นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง บุคลาการทางการแพทย์ ที่ อาคารหอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี

161448022886

161448023367

161448022782 161448023642

161447874019

161447874033

161447874060

161447874086

161447873976

161447873975

ทั้งนี้ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ทำการฉีดวัคซีนเข็มแรกของไทย ได้เอ่ยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับวัคซีน โควิด-19 ของ บ.ซิโนแวค วานนี้ (27 ก.พ.) ว่า มีประสิทธิภาพลดความรุนแรงของโรคได้ดี โดยป้องกันการป่วยที่มีอาการน้อย ต้องพบแพทย์แบบผู้ป่วยนอกได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ป้องกันการป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และป้องกันการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่ไม่ต้องพบแพทย์ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์

ส่วนสาเหตุที่ยังไม่ฉีดในคนที่มีอายุ 60 ปีนั้น เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ มีการศึกษาในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ จึงยังไม่ทราบผลในการป้องกันโรค และอาการแทรกซ้อน คาดว่ารอผลการศึกษาประมาณ 2 เดือน เมื่อมีข้อมูลมากขึ้นอาจปรับเปลี่ยนได้

สำหรับอาการแทรกซ้อนนั้น ข้อมูลของสหรัฐอเมริกา ฉีด 13 ล้านคน มีอาการแพ้รุนแรง 5 คนในล้านคน เกิดอาการขณะอยู่ในโรงพยาบาล ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนภาพรวมหลังการฉีด 220 ล้านโดส มีผู้เสียชีวิต 113 ราย เมื่อสอบสวนแล้วพบว่าไม่มีรายใดที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโดยตรง ส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุ และโรคประจำตัว อาการที่พบส่วนใหญ่เป็นอาการหลังการฉีดวัคซีนทั่วไป เช่น เจ็บ ปวดเล็กน้อยบริเวณที่ฉีด มีไข้ จึงขอให้มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของวัคซีน

161447873932

161447873849