สมุทรปราการ คลายล็อก 'ร้านอาหาร-ผับ-บาร์' ดื่มสุราในร้านได้

สมุทรปราการ คลายล็อก 'ร้านอาหาร-ผับ-บาร์' ดื่มสุราในร้านได้

สมุทรปราการ คลายล็อก ร้านอาหาร-ผับ-บาร์-ห้างสรรพสินค้า-สถานที่ออกกำลังกาย เปิดให้บริการได้แล้ว

จังหวัดสมุทรปราการ ผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม ในประเภท "พื้นที่ควบคุม" 8 จังหวัด  ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับระดับการควบคุมพื้นที่ต่อสถานการณ์โควิด-19 โดยให้จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในพื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด (จากเดิม 20 จังหวัด เป็น 8 จังหวัด) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก และราชบุรี จึงมีการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม ดังนี้
  • ร้านอาหารเปิดบริการได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม โดยสามารถรับประทานอาหารและดื่มสุราในร้านได้
  • สถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดบริการได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม โดยดื่มสุราและแสดงดนตรีสดในร้านได้ แต่งดเต้นรำ
  • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ แต่ให้จำกัดจำนวนคน และงดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา ให้เรียนแบบปกติหรือแบบผสมผสาน
  • สถานที่ออกกำลังกาย กลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส ให้เปิดบริการปกติ โดยจัดแข่งขันได้ แต่ต้องจำกัดผู้ชม

161441695038