'จุรินทร์' นำทัพลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม จ.นครศรีฯ

'จุรินทร์' นำทัพลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม จ.นครศรีฯ

'จุรินทร์' นำทีม ปชป. ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อม สส.นครศรีธรรมราช เขต 3

27 ก.พ.64 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำทีมกรรมการบริหารพรรค ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อม สส.นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยทัพใหญ่หาเสียงในช่วงวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายถาวร เสนเนียม ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ นายจุติ ไกรฤกษ์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ นายอลงกรณ์ พลบุตร นายนราพัฒน์  แก้วทอง นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ นายประกอบ รัตนพันธุ์ นส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแกนนำและสมาชิกพรรคอีกจำนวนมากที่จะร่วมกันลงพื้นที่ลุยหาเสียงช่วยพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ เป็นผู้สมัครในนามพรรค หมายเลข 3

อย่างไรก็ตาม นายจุรินทร์ จะมีกำหนดการร่วมการปราศรัยใหญ่ของพรรคในวันที่ 4 มี.ค. 2564 ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอพระพรหม และในวันที่ 5 มีนาคม ที่อำเภอชะอวดและอำเภอจุฬาภรณ์อีกด้วย

สำหรับวันนี้ นายจุรินทร์ พบปะพี่น้องประชาชน บริเวณตลาดเทศบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวลา 14.00 น. จากนั้นเวลา 15.30 น. พบปะพี่น้องประชาชน วิสาหกิจกลุ่มมังคุดคุณภาพชะอวดพัฒนา ณ หมู่ 10 ตําบลเกาะขันธ์ อําเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช และเวลา 16.15 น. พบปะพี่น้องประชาชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดชะอวดพูนผล ณ หมู่ 4 ตําบลเกาะขันธ์ อําเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ กำหนดการสุดท้าย ในวันนี้ เวลา17.05 น. พบปะพี่น้องประชาชน บริเวณตลาดนัดไม้เสียบ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

อย่างไรก็ตาม วันที่ 28 ก.พ. 2564 มีกำหนดการ 7.00 น. พบปะพี่น้องประชาชน บริเวณตลาดกอบัว อําเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช 9.30 น. พบปะพี่น้องประชาชน กลุ่มเกษตรกรรายย่อย ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 13.30 น. พบปะพี่น้องประชาชน ตําบลเคร็ง/ตําบลขอนหาด/ตําบลนางหลง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 15.30 น. พบปะพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดนัดควนหนองหงส์ อําเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นต้น