อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (25 ก.พ.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (25 ก.พ.64)