แอพพลิเคชั่น 'Doctor A to Z' รับปรึกษาสุขภาพคนไทยในต่างแดน

แอพพลิเคชั่น 'Doctor A to Z' รับปรึกษาสุขภาพคนไทยในต่างแดน

"กระทรวงการต่างประเทศ" เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Doctor A to Z รับปรึกษาสุขภาพคนไทยในต่างแดน ในช่วงโควิด-19 โดยแพทย์ชาวไทยฟรี

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการดูแลสุขภาพและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า  กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุลได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน จัดทำแอพพลิเคชั่น Doctor A to Z เพื่อให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับคนไทยในต่างแดน โดยแพทย์ชาวไทย 

คนไทยในต่างประเทศ สามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และปัญหาสุขภาพที่ประสบอยู่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยที่ไม่สามารถสื่อสารและเข้าถึงบริการการแพทย์ท้องถิ่นได้คนไทยในต่างประเทศสามารถใช้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อกรอกรหัส “DCA19” ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 และยังให้ส่วนลดค่าบริการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง 10% เมื่อกรอกรหัส “DCA10” ถึงวันที่ 31 มี.ค.2564