CIMBT ขึ้นแท่นผู้นำ ทำธุรกรรมกู้ยืมเงินระหว่างธนาคาร อ้างอิงดบ. THOR

CIMBT ขึ้นแท่นผู้นำ ทำธุรกรรมกู้ยืมเงินระหว่างธนาคาร อ้างอิงดบ. THOR

ซีไอเอ็มบีไทย ชี้เป็นผู้นำ การทำธุรกรรมกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ล่าสุดทำธุกกรรมกู้ยืมเงินร่วมไทยพาณิชย์ วงเงินรวม 1.5พันล้าน

     นางวรรณธิชา โพธานันท์ ผู้บริหารธุรกิจตลาดการงิน และผู้บริหารบริหารเงินและการลงทุนเพื่อการธนาคาร ธนาคารชีไอเอ็มบี ไทย จำกัต (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารยังคงความเป็นผู้นำในตลาด   THOR (Thai Overnight Repurchase Rate)

    โดยล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารได้ทำธุรกรรมกู้ยืมเงินระหว่างธนาคาร(Interbank) อิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์นับเป็นธุรกรรมแรกของตลาดเงินไทยนับตั้งแต่มีการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

     สำหรับธุรกรรมกู้ยืมเงินระหว่างธนาคาร (Interbank) อิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ในครั้งนี้มีวงเงินรวม  1500 ล้านบาท  เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2564 ธุรกรรมดังกล่าวตอกย้ำจุดยืนของธนาคารในการเป็นผู้นำตลาดเงินไทย และขานรับนโยบายของธปท.ในการยกระดับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการยุติการเผยแพร่อัตรา ดอกเบี้ย LIBOR

   นอกจากนี้ธนาคารยังคงยังคงเดินหน้าให้ความรู้เรื่องอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูกค้า

    ขณะเดียวกันยังเตรียมความพร้อมในระบบงานเพิ่มเติม เพื่อขยายความครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์เงินกู้และเงินฝากที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR (Cash Products with THOR index) กับลูกค้าต่อไป