นายกฯ มาเลเซียประเดิม‘วัคซีนเข็มแรก’

นายกฯ มาเลเซียประเดิม‘วัคซีนเข็มแรก’

มาเลเซียเริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว นายกฯ ฉีดเป็นคนแรก จัดหาวัคซีนครอบคลุมประชากรทุกคน

นายกรัฐมนตรีมูห์ยิดดิน ยัสซินของมาเลเซีย ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 คนแรกของไฟเซอร์/ไบออนเทค เป็นคนแรกที่ปุตราจายา ตามด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ผู้นำมาเลเซียกล่าวว่า เขาเชื่อมั่นว่าวัคซีนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงอยากให้ประชาชนศรัทธาในความพยายามทำลายวงจรการติดเชื้อโควิดของรัฐบาล

ทั้งนี้ มาเลเซียตั้งเป้าฉีดวัคซีนอย่างน้อย 80% ของประชากร 32 ล้านคนภายในเดือน ก.พ.2565

กระบวนการฉีดวัคซีนของมาเลเซียแบ่งเป็น 3 เฟส เฟสแรกเริ่มต้นเดือน ก.พ.-เม.ย. ฉีดให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์300,000 คน และบุคลากรด่านหน้าที่ไม่ใช่แพทย์ 200,000 คน รวมถึงนักการเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์

เฟส 2 ระหว่างเดือน เม.ย.-ส.ค. ฉีดให้กลุ่มเสี่ยงราว 9.4 ล้านคน เฟส 3 ตั้งแต่ พ.ค.-ก.พ. 2565 ฉีดให้กับประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปกว่า 16 ล้านคน

สัปดาห์ก่อนรัฐบาลแถลงว่า จัดหาวัคซีน 66.7 ล้านโดส มากเกินกว่าจำนวนประชากรทั้งหมด โดยครึ่งหนึี่งเป็นของไฟเซอร์/ไบออนเทค ที่เหลือมาจากแอสตร้าเซนเนก้า สปุตนิกวี ซิโนแวคไบโอเทค และแคนซิโน ไบโอโลจิกส์