‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐเอสโตเนีย

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐเอสโตเนีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ “พระราชสาส์น”อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย ในโอกาส”วันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย “ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า

ฯพณฯ นางเคร์สติ คัลยูไลด์

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย

กรุงทาลลินน์

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเอสโตเนีย

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเรา ทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในอนาคต   

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว