'เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ' แจ้งปิดเรียนถึง 3 มี.ค. ป้องกัน 'โควิด-19'

'เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ' แจ้งปิดเรียนถึง 3 มี.ค. ป้องกัน 'โควิด-19'

รร.เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ประกาศปิดเรียนจนถึง 3 มี.ค. โดยให้เรียนทางออนไลน์แทน หลังพบนักเรียนพักอยู่ในคอนโดมิเนียม ที่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้ออกประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 7) โดยระบุว่า โรงเรียนได้พบว่า มีนักเรียนพักอาศัย อยู่ในพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงประกาศปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษตั้งแต่วันนี้ (24 ก.พ) จนถึงวันที่ 3 มี.ค. 64

ระหว่างการปิดเรียนนี้ ให้นักเรียนสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ และยกเลิกการนัดหมายนักเรียน มาทำกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนทุกกรณี พร้อมกันนี้ โรงเรียนจะเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน โดยทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณโรงเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร พื้นที่สัมผัสร่วม ก่อนเปิดเรียนอีกครั้ง

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ