เปิดโรงงาน 'ซิโนแวค' ชมเบื้องหลังการผลิต 'วัคซีนเชื้อตาย'

เปิดโรงงาน 'ซิโนแวค' ชมเบื้องหลังการผลิต 'วัคซีนเชื้อตาย'

ต้อนรับการมาของวัคซีน "ซิโนแวค" ที่มีกำหนดถูกส่งจากจีนถึงไทยวันนี้ (24 ก.พ.) ไปชมกระบวนการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ชนิดเชื้อตายของบริษัทจีนรายนี้ "ตั้งแต่ต้นจนจบ" กว่าจะได้วัคซีนแต่ละโดสต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง

หลังจากโรค โควิด-19 อุบัติขึ้นและแพร่ระบาดทั่วโลกอย่างรวดเร็วเมื่อปลายปี 2562 จนส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนกว่า 110 ล้านคนแล้วในปัจจุบัน และนำหายนะอันมิอาจประเมินค่ามาสู่โลก ทำให้ "วัคซีน" กลายเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติในการยับยั้งโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้

คณะนักวิทยาศาสตร์ที่ บริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด (Sinovac Life Sciences) ในกรุงปักกิ่ง ดำเนินการเพาะเชื้อไวรัสภายในวีโรเซลล์ (Vero cells) ก่อนคัดเลือกสายพันธุ์มีพิษและเหมาะสมสำหรับการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีชื่อว่า ซีแซด (CZ)

161410208553

161410208574

ปัจจุบัน มีประชาชนจำนวนมากได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย โดยกระบวนการผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตายของจีนประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่

1. การเพาะเชื้อไวรัส

2. การทำให้เชื้อตาย

3. การทำให้บริสุทธิ์

4. การกำหนดสูตรผลิตวัคซีน

5. การบรรจุวัคซีนลงภาชนะ

และ 6. การนำใส่หีบห่อ

161410208565

161410208524

ขั้นตอนแรกคือ การเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสโคโรนาจำนวนมาก นักวิทยาศาสตร์จะฉีดไวรัสลงถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบสุญญากาศที่เต็มไปด้วยวีโรเซลล์ ซึ่งได้จากการสกัดเซลล์ไตของลิงเขียวแอฟริกัน โดยวีโรเซลล์ที่เป็นเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดต่อเนื่องสามารถเพิ่มจำนวนผ่านวงจรการแบ่งตัวหลายครั้งและไม่แปรสภาพเป็นเซลล์ชำรุด (senescent) ขณะเชื้อไวรัสโคโรนาที่อยู่ภายในเซลล์ดังกล่าวเพิ่มจำนวนตัวเองอย่างรวดเร็ว

161410208535

161410208416

ต่อมา เชื้อไวรัสจะถูกส่งผ่านหลอดสุญญากาศไปยังถังปฏิกรณ์ชีวภาพอีกถังหนึ่ง และเข้าสู่กระบวนการยับยั้งการทำงานของไวรัส ซึ่งส่งผลให้เชื้อไวรัสสูญเสียความสามารถก่อโรคหรือเพิ่มจำนวนในอีกหลายชั่วโมงถัดมา กลายสภาพเป็นกลุ่มเชื้อไวรัสชนิดเชื้อตายที่จะถูกนำไปยังจุดทำให้บริสุทธิ์ ซึ่งมีการกำจัดสารยับยั้งและสิ่งเจือปนอื่นๆ ให้คงเหลือเพียงสารละลายวัคซีน

จากนั้น สารละลายวัคซีนจะถูกนำไปผสมกับสารเสริมฤทธิ์และตัวเจือจางในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยส่วนผสมที่ได้มีชื่อว่าผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อตรวจสอบต่อไปก่อนจะถูกบรรจุลงขวดแก้วขนาดเล็กหรือกระบอกฉีดยาสำเร็จรูปในสภาพแวดล้อมปลอดเชื้อเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยผู้ผลิตจะทำการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อรับประกันว่าวัคซีนเหมาะสมสำหรับใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจะถูกติดป้ายชื่อและหมายเลขก่อนบรรจุลงกล่องพร้อมคู่มือผู้ใช้งาน

161410208560

161410208566

161410208548

วัคซีนโรคโควิด-19 ชนิดเชื้อตายใช้เวลาผลิตนาน 48 วัน ตั้งแต่กระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์จนถึงการนำใส่หีบห่อ โดยวัคซีนต้องถูกจัดเก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส จึงเป็นที่มาของการนำยานพาหนะควบคุมอุณหภูมิมาใช้จัดส่งวัคซีนไปยังพื้นที่หลายส่วนทั่วโลก

161410220374

161410208534

161410208593

สำหรับวัคซีนซิโนแวคล็อตแรก จำนวน 2 แสนโดส มีกำหนดมาถึงประเทศไทยด้วยเที่ยวบินขนส่งสินค้า (Cargo) เที่ยวบินที่ TG675 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพฤหัสบดี่ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.05 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ วัคซีนดังกล่าวผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสามารถฉีดให้ประชาชนในประเทศไทยได้แล้ว

161410208581

---------------

ที่มาเนื้อหาและภาพ: ซินหัวไทย