'ชาวไร่อ้อย' เฮ ครม. เคาะจ่ายราคาอ้อย 920 บาทต่อตัน

 'ชาวไร่อ้อย' เฮ ครม. เคาะจ่ายราคาอ้อย 920 บาทต่อตัน

มติรัฐมนตรีกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นช่วยเหลือ "ชาวไร่อ้อย" ราคาเดียวทั่วประเทศ ตันละ 920 บาท พร้อมกำหนดราคาขึ้นลงอ้อย 55.20 บาท

วันนี้ (23 ก.พ. 64) คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล 

โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มติรัฐมนตรีรับทราบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 เป็นราคาเดียวทั่วประเทศ ตันละ 920 บาท ปริมาณความหวานที่ 10 CCS พร้อมกำหนดราคาขึ้นลงอ้อย 55.20 บาท ต่อหนึ่งหน่วย CCS 

รวมถึง ผลตอบแทนราคาน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูกาลผลิต ปี 2563/2564 เท่ากับ 394.29 บาท ต่อตันอ้อย ซึ่งเป็นการกำหนดราคาขั้นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เพื่อให้โรงงานน้ำตาลได้ชำระค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยไปก่อน เพื่อให้ชาวไร่อ้อยนำเงินไปหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ 

161406978480

ก่อนหน้านี้ นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 กล่าวว่า  เมื่อ 18 ธันวาคมที่ผ่านมาหลังการประชาพิจารณ์ราคาอ้อยได้ทำหนังสือเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือเพิ่มราคาอ้อยเช่นปีที่ผ่านมาวงเงิน 10,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับชาวไร่อ้อยที่ราคาอ้อยไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตไปยังนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมโดยผ่านทาง นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ โดยชาวไร่ได้เสนอให้จัดหางบประมาณสนับสนุนวงเงิน 10,000 ล้านบาทเช่นปีที่ผ่านมาเนื่องจากการตัดอ้อยสดต้องยอมรับว่ามีต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาในช่วงโควิด-19ยากลำบากทำให้ต้องใช้รถตัดอ้อยและแรงงานไทยเป็นส่วนใหญ่ซึ่งทำให้ต้นทุนสูง

ที่มา : มติ ครม. 23 กุมภาพันธ์ 2564 , ไทยคู่ฟ้า