‘ศบค.’ แนะ 8 ขั้นตอนรับวัคซีน ต้องสแกน Line ‘หมอพร้อม’ ติดตามอาการ

‘ศบค.’ แนะ 8 ขั้นตอนรับวัคซีน ต้องสแกน Line ‘หมอพร้อม’ ติดตามอาการ

“หมอทวีศิลป์” โฆษก ศบค. แถลงระบุ 8 ขั้นตอนเมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่โรงพยาบาล เผยตอนที่ต้องสแกน Line official account “หมอพร้อม” มี Dash Board ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์

วันที่ 23 ก.พ.2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใจความตอนหนึ่งระบุถึง 8 ขั้นตอนเมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่โรงพยาบาล โดยก่อนเข้ารับบริการต้องคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ

  • ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน ทำบัตร
  • ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
  • ขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามใบยินยอมการรับวัคซีน
  • ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน
  • ขั้นตอนที่ 5 รับการฉีดวัคซีน
  • ขั้นตอนที่ 6 ให้นั่งพักรอสังเกตอาการจนครบ 30 นาที ต้องสแกน Line official account “หมอพร้อม”
  • ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับบ้าน พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน
  • ขั้นตอนที่ 8 มี Dash Board ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์ ทาง Line OA “หมอพร้อม”

161406368860

ทั้งนี้ เป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่า ในกรณีของผู้สูงอายุหรือประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และไม่สามารถสแกน Line official account “หมอพร้อม” ได้ จะทำอย่างไร

161405729711