9 สัตว์ป่าถูกล่าเพื่อค้าเสี่ยงแพร่โรคสู่คน

9 สัตว์ป่าถูกล่าเพื่อค้าเสี่ยงแพร่โรคสู่คน

กรมอุทยานฯเผย 9 สัตว์ป่าถูกล่าเพื่อค้าผิดกฎหมาย เสี่ยงสัตว์สูญพันธุ์-เสี่ยงแพร่เชื้อสู่คน ขอคนไทยไม่กิน ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่ขาย จะป้องกันโรคระบาดในอนาคต

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคจากจากสัตว์สู่คน ภายใต้คำขวัญ “ไม่กิน ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่หามาขาย ไม่เป็นโรคร้าย สัตว์ป่าไม่สูญพันธุ์”

โดยระบุว่า"ไม่กิน"สัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนและเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการล่าและฆ่าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้น
"ไม่ซื้อ"สัตว์ป่าที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่มีใบอนุญาตหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย
"ไม่ล่า"สัตว์ป่าเพื่อนำไปกินหรือขายเพราะเสียงที่สัตว์ป่าจะสูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์
"ไม่หามาขาย"ซึ่งสัตว์ป่าเพราะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการล่าและฆ่าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้น
"ไม่เป็นโรคร้าย"จากสัตว์ป่าที่สามารถนำโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงมาสู่คนได้

นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่าเมื่อการล่าเพื่อยังชีพแปรเปลี่ยนเป็นการล่าเพื่อการค้า จึงทำให้การลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น เป็นเหตุให้ประชากรสัตว์ป่าหลายชนิดในธรรมชาติลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว จนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เช่น ลิ่นจากมาเลเซียหรืออินโดนีเซียที่ถูกส่งไปขายยังประเทศจีน หรือการค้างาช้างที่ส่งผลให้เกิดการล่าช้างเป็นจำนวนมากในทวีปแอฟริกา รวมถึงเต่าและนกสวยงามหลายชนิดที่ถูกลักลอบค้าระหว่างประเทศเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

และจากข้อมูลสถิติพบว่าการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ ได้กลายเป็นธุรกิจมืดที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นรอง เพียง การลักลอบค้ายาเสพติด และการค้าอาวุธสงคราม

ผลจากการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายและขาดการควบคุม นำมาซึ่งความเสี่ยง ต่อ สุขภาพมนุษย์มากขึ้นเห็นได้ชัดเจนจากกรณีการระบาดของโรค covid-19 ที่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อจากสัตว์ สู่คน โดยสัตว์ป่าที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยได้แก่ ค้างคาวและลิ่น ซึ่งการบริโภคเนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ได้มาจากการลักลอบค้า ที่ไม่ผ่านกระบวนการควบคุมดูแลด้านสุขอนามัย มีความเสี่ยงโดยตรงที่คนจะได้รับเชื้อโรคจากสัตว์ป่าเหล่านั้น และมีโอกาสที่เชื้อโรคจะแพร่ระบาดต่อจากคนสู่คน กระจายข้ามประเทศและทั่วโลกในที่สุด


ดังนั้น การหยุดล่าและค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายจึงเท่ากับ การหยุดโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

ทั้งนี้ ชนิดสัตว์ป่าสำคัญที่ถูกล่าและค้าอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงเป็นพาหะของโรคสู่คน ได้แก่ นกชนหินซึ่งเป็นนกเงือกชนิดหนึ่ง ,สัตว์ตระกูลแมว ,เสือ ,ช้าง ,ค้างคาว ,งู,เต่า,นางอายหรือลิงลม และลิ่นหรือตัวนิ่ม โดยจากงานวิจัยพบว่าลิ้นมีความสัมพันธ์กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019หรือ covid-19 ในการเป็นตัวกลางนำโรคอย่างมีนัยสำคัญโดยมีความคล้ายคลึงของรหัสพันธุกรรมระหว่างโรคที่พบในลิ้นและไวรัสโคโรน่า 2019 มากถึงร้อยละ 96