'ในหลวง-พระราชินี' ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เทศกาลตรุษจีน 2564

'ในหลวง-พระราชินี' ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เทศกาลตรุษจีน 2564

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จลง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธี สังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2564

วันนี้ (12 ก.พ.64) เวลา 21.08 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2564 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย อนึ่ง ในวันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการสังเวยพระป้าย ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วย

161314323847

161314323884

161314324071

161314324174

161314323934

161314324059

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ' ทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 

161314324150

161314324187

161314557373

161314557498

161314557230

161314557594

161314557626