แอพฯ SCB EASY ขัดข้อง ไม่สามารถโอนเงินระหว่างธนาคาร

แอพฯ SCB EASY ขัดข้อง ไม่สามารถโอนเงินระหว่างธนาคาร

แจ้งด่วน! แอพฯ SCB EASY ขัดข้อง ไม่สามารถโอนเงินระหว่างธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งขณะนี้เกิดเหตุขัดข้องทำให้ SCB EASY App ไม่สามารถโอนเงินระหว่างธนาคารได้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถใช้งานผ่านช่องทางอื่นๆ ของธนาคารได้เป็นอีกทางเลือก กำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

161310993189