ตั้งจุดเก็บตก 'เราชนะ' ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ยืนยันตัวตนไม่ได้ แนะวิธีโหลดแอพฯ เป๋าตัง

คลังจังหวัด-กรุงไทย ตั้งจุดเก็บตก "เราชนะ" 20 อำเภอของอุดรธานี ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ยืนยันตัวตนไม่ได้ แนะวิธีโหลดแอพฯ เป๋าตัง

ผู้สื่อข่าวรายงาจาก จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายปราโมทย์ ธัญญพืช นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าฯ อุดรธานี และนายโกวิท จะระคร ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน แก้ไขปัญหาลงทะเบียนโครงการเราชนะ บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง จ.อุดรธานี พบว่าผู้มาลงทะเบียน มีปัญหาสามารถลงทะเบียนไม่ได้ ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ไม่สามารถแสดงใบหน้าได้ และไม่สามารถโหลดแอพเป๋าตังได้

ทั้งนี้ อุดรธานี มีประชากร 1,587,577 คน มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 373,325 ราย กลุ่ม 2 โครงการคนละครึ่ง และมีกลุ่มเป้าหมายสมัคร "เราชนะ" 229,020 ราย แยกเป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนรายใหม่ 82,616 คน ไม่มีโทรศัพท์ 34,249 คน จากการมีผู้สมัครร่วมแล้วเหลือเป้าหมายอยู่ 112,155 คน

สำหรับร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และเราชนะ ทั้งจังหวัด 10,131 แห่ง ร้านค้ารอลงทะเบียนตามแผน 264 แห่ง ขณะมีปัญหาผู้ถือสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ไม่ได้มารับบัตรราว 10% หากต้องการสิทธิเราชนะจะต้องไปแจ้งกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

นายโกวิท จะระคร ผจก.ธนาคารกรุงไทย อุดรธานี ชี้แจงว่า ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้จ้างพนักงานเพิ่ม 1 คน เพื่อมาช่วยในการลงทะเบียน และมีแผนจะจ้างเพิ่มอีก 1 คน ขณะที่ธนาคารกรุงไทยจะจัดเจ้าหน้าที่ออกไปที่ว่าการอำเภอ 20 อำเภอ ตั้งจุด One Stop Service เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ อ.วังสามหมอ และ อ.ศรีธาตุ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ อ.โนนสะอาด และ อ.หนองแสง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ อ.หนองวัวซอ และ อ.กุดจับ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ อ.นายูง และ อ.น้ำโสม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ อ.เพ็ญ และ อ.สร้างคอม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ อ.ทุ่งฝน และ อ.พิบูลย์รักษ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ อ.ไชยวาน และ อ.กู่แก้ว และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ อ.ประจักษ์ศิลปาคม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าฯอุดรธานี กล่าวว่า อุดรธานีมีเป้าหมายจะดำเนินการอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือให้ประชาชน กลุ่มที่ 3 คือผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ และเข้าเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ และกลุ่มที่ 4 คือประชาชนผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะให้ได้มากที่สุด โดยมีนายอำเภอทุกอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ธนาคารกรุงไทย ได้จัดแผนลงพื้นที่ทุกอำเภอ เพื่อให้การช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้