‘เราชนะ’ ใครเจอปัญหา ‘ลงทะเบียน’ ไม่สำเร็จ ต้องแก้ไขยังไง?

‘เราชนะ’ ใครเจอปัญหา ‘ลงทะเบียน’ ไม่สำเร็จ ต้องแก้ไขยังไง?

ใครที่ได้รับข้อความว่า ลงทะเบียน “เราชนะ” ไม่สำเร็จ ทางกระทรวงการคลังชี้แจงว่า สามารถลงทะเบียนใหม่ซ้ำได้ แต่ต้องทำก่อนวันที่ 12 ก.พ. 64

"www.เราชนะ.com" มาตรการ "เยียวยาโควิด" ระลอกใหม่ ของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ด้วยการมอบเงินเยียวยา 7,000 บาท ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา และสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 12 ก.พ. 64 ในเวลา 06.00 - 23.00 เป็นต้นไป 

ล่าสุดวันที่ 3 ก.พ กระทรวงการคลังรายงานจำนวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเราชนะและลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วประมาณ 8.4 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่า สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ อาจเกิดจากความผิดพลาดในการกรอกเลขประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด โดยผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านทาง www.เราชนะ.com ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 

161234846830

โดยจุดผิดพลาดที่มักพบบ่อยได้แก่ 

  • เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง?

ตอบ : การกรอกเลขบัตร 13 หลัก ต้องถูกต้องทั้ง 13 หลัก ไม่ต้องใส่ขีดคั่นกลางระหว่างตัวเลข 

  • ชื่อ-สกุล ใส่แล้วไม่ผ่าน?

ตอบ : ตรวจดูสระ และคำสะกดให้ดีเช่น สระแอ และเอ เป็นต้น รวมถึงไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ 

  • ใส่รหัสหลังบัตรไม่ได้?

ตอบ : รหัสหลังบัตร 12 หลัก ตรงส่วนนี้สำคัญคือ 2 ตัวแรก คือตัวอักษรภาษาอังกฤษ 10 ตัวหลัง คือตัวเลข และไม่ต้องขีดคั่นระหว่างตัวอักษร และตัวเลข 

  • กรณีที่ไม่มีชื่อกลาง จำเป็นต้องกรอกหรือไม่

ตอบ : ขอให้กรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ ลงในช่องนี้ (และไม่ต้องกรอก "ชื่อเล่น" ลงไปในช่องชื่อกลาง)

  • ไม่มีรหัสหลังบัตรประชาชน ทำยังไง? 

ตอบ : ผู้ที่มีบัตรประชาชนแบบเก่า สามารถติดต่อทำบัตรประชาชนแบบใหม่ Smart Card เพื่อให้มีเลขรหัสหลังบัตรที่ถูกต้อง 

  • ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ทำยังไง? 

ตอบ : สามารถลงทะเบียนใหม่ในอีก 2วันถัดไป 

---------------------

ที่มา : กระทรวงการคลังเว็บไซต์เราชนะ , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง