กลุ่ม 3 ลงทะเบียน ‘เราชนะ’ อย่างไร? ให้ได้เยียวยา 7,000

กลุ่ม 3 ลงทะเบียน ‘เราชนะ’ อย่างไร? ให้ได้เยียวยา 7,000

รีบเช็ค!! วิธีลงทะเบียน "เราชนะ" กลุ่ม 3 ไม่มีบัตรคนจน ,ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน, ไม่มีแอพฯ “เป๋าตังค์” ต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้ได้เยียวยา 7,000 บาท

โคงการ "เราชนะ" เตรียมเปิด www.เราชนะ.com ให้ประชาชนกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่ไม่มีแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่ง และ เราไม่ทิ้งกัน มาก่อนเลย หรือ ไม่เคยมีชื่อในระบบมาก่อนเลย ทำให้คนกลุ่มนี้ รัฐยังไม่เคยมีฐานข้อมูลในระบบ ทำให้ต้องลงทะเบียน เราชนะ เพื่อทำให้การพิจารณาคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ผู้ลงทะเบียนถ้าได้รับสิทธิ จะได้สามารถใช้เงิน 7,000 บาทได้ โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 64

คุณสมบัติของผู้ผ่านการพิจารณา ประกอบด้วย

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว

ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)

เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.62) ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

'เราชนะ' กลุ่ม 3 ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้สิทธิ 7,000 บาท ต้องเช็คผลที่ www.เราชนะ.com ก่อน

'เราชนะ' 4 กลุ่ม อดได้เงินเยียวยา 7,000 - 2 กลุ่ม ไม่ต้องลงทะเบียน รอรับเงินได้เลย

www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

ลงทะเบียน "เราชนะ" อย่างไร 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com และเริ่มทำการลงทะเบียน "เราชนะ" ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 ม.ค.64 โดยครั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ ประชาชนสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ 

2. เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วให้กดไปที่ปุ่ม "ลงทะเบียนเราชนะ" 

3. จากนั้นจะมีรายละเอียดของโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสิทธิ และข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับโครงการเราชนะ และมีช่องให้คลิก "ยืนยัน"

4. จากนั้นจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดส่วนบุคคล หน้านี้ประชาชนจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

5. จากนั้นหน้าถัดมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังกล่าวจะส่งเป็น sms ไปยังมือถือของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำการประมวลผล ให้รอสักครู่

6. หลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะมีข้อความขึ้นมาว่า "ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว" โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน ตามเงื่อนไขโครงการต่อไป

161174131051