ท่องเที่ยวเร่งดัน 'โค-เพย์' จ่ายคนละครึ่งพยุงจ้างงาน

ท่องเที่ยวเร่งดัน 'โค-เพย์'  จ่ายคนละครึ่งพยุงจ้างงาน

“พิพัฒน์” เตรียมหารือ “สุชาติ” รมว.แรงงานสัปดาห์นี้ ทำ “โค-เพย์” รัฐและเอกชนจ่ายค่าจ้างคนละครึ่ง ฝั่งละ 7,500 บาทต่อเดือน ช่วยเอกชนท่องเที่ยวพยุงการจ้างงานทั้งระบบ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เตรียมหารือกับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานภายในสัปดาห์นี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือแรงงานภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เบื้องต้นรัฐบาลอาจนำแนวทางการร่วมจ่ายเงินค่าจ้าง (โค-เพย์) มาใช้ โดยรัฐบาลและผู้ประกอบการจะร่วมกันจ่ายค่าจ้างให้พนักงานคนละครึ่ง ฝ่ายละ 7,500 บาทต่อเดือน เพื่อพยุงการจ้างงานเอาไว้ในระบบต่อไป

“ขณะนี้มีผู้ประกอบการหลายรายได้รับความเดือดร้อนและอาจจำเป็นต้องปิดกิจการลงหากไม่มีแนวทางมาช่วยเหลือ การพยุงการจ้างงานเอาไว้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งทำทันที โดยที่ไม่ต้องรอให้การระบาดของโควิด-19 จบลงก่อนแล้วค่อยมาทำ เพราะถ้ารอถึงตอนนั้นธุรกิจท่องเที่ยวหลายกลุ่มทั้งโรงแรม ห้องพัก บริษัททัวร์ ร้านอาหาร อาจต้องปิดกิจการลงไปอีกมาก”

ดังนั้นทุกหน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นต้องหาทางช่วยเหลือ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯจะรับหน้าที่คุยกับกระทรวงแรงงานเพื่อประสานงานเรื่องนี้ ซึ่งจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นทางการในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับการยืนยันว่ามีความเหมาะสม และต้องเร่งทำแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง

นายพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ในการช่วยเหลือรูปแบบของการร่วมจ่ายเงินค่าจ้างรายเดือนนั้น จะกำหนดให้ช่วยเหลือครอบคลุมการจ่ายค่าจ้างสูงสุดรายละไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งรัฐและผู้ประกอบการจะช่วยกันจ่ายคนละครึ่ง แต่ระยะเวลาที่เหมาะสมนั้นเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะช่วยเหลือ 1 ปีหรือเป็นเวลากี่เดือน เพราะต้องพิจารณาวงเงินที่จะใช้ด้วย เช่น วงเงินของกองทุนประกันสังคม หรือขอใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งหากใช้เงินในก้อนหลังก็ต้องหารือกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง

หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวฯได้หารือกับภาคเอกชนท่องเที่ยวจาก 5 สมาคม ได้แก่ สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเสนอให้รัฐบาลช่วยเรื่องของการจ่ายค่าจ้างแบบโค-เพย์ รวมถึงการเสนอขอให้รัฐช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ โดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯจะรวบรวมข้อเสนอยื่นให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯยังได้หารือกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ทางนายอาคมก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวฯหลายเรื่อง เช่น การปรับปรุงการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนได้ง่ายขึ้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง การขยายระยะเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบการที่เดือดร้อน และเสนอให้ยืดระยะเวลาการชำระภาษีประจำปีภาษี 2563 ออกไปด้วย โดยนายอาคมรับว่าจะไปพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือทั้งหมดอีกครั้ง