ปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเอราวัณ รับมือโควิด-19

ปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเอราวัณ รับมือโควิด-19

ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเอราวัณ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งหมด ป้องกันโควิด-19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการบริหารสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติจึงได้ปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 

ก่อนหน้านี้ นายพีรวัฒิ สิโรตม์พิพัฒ หัวหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้ประกาศ ปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยว สถานที่กางเต็นท์ งดกิจกรรมเที่ยวชมถ้ำ และงดกิจกรรมเล่นน้ำตก ในทุกแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 มาแล้วครั้งหนึ่ง

ล่าสุด วันนี้(18 ม.ค.64) อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้ประกาศปิดแหล่งการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณทั้งหมด โดยไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าเดินเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกเอราวัณ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 200/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้ปิดโรงแรม รีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อเป็นการระวังป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ประกอบกับอำเภอศรีสวัสดิ์ได้มีมาตรการตั้งด่านคัดกรองของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยจะต้องมีใบขออนุญาตออกนอกพื้นที่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัดมาใช้ประกอบในการผ่านการคัดกรอง

161097665482