เปิด 10 อันดับ 'สายการบิน' บินเยอะสุดในไทย เดือน ธ.ค.63

เปิด 10 อันดับ 'สายการบิน' บินเยอะสุดในไทย เดือน ธ.ค.63

วิทยุการบินฯ สรุปปริมาณเที่ยวบินของสายการบินในประเทศ เดือน ธ.ค.63 พบ "แอร์เอเชีย" นำโด่งมีเที่ยวบินมากสุด 7,668 เที่ยวบิน ตามด้วยนกแอร์ และ เวียตเจ็ท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้สรุปปริมาณเที่ยวบินในอาเซียน และปริมาณเที่ยวบินของสายการบินในประเทศที่ให้บริการ พร้อมจัดอันดับสนามบินภูมิภาคที่ให้บริการสูงสุด ในเดือนธันวาคม 2563

โดยระบุถึงสถานการณ์การบินในภาพรวมจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลกและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เช่นเดียวกันการเดินทางทางอากาศยังคงเป็นไปแบบชะลอตัว 

ทั้งนี้ หากจะเปรียบเทียบปริมาณเที่ยวบินที่ทำการบินขึ้น​-ลงในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ประเทศไทย มีปริมาณเที่ยวบินเป็นอันดับ 2  รองจากอินโดนีเซียส่วนอันดับถัดไปเป็นเวียดนาม​​ มาเลเซียและฟิลิปปินส์

161085160332

สำหรับ สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินสูงสุดในประเทศไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มีดังนี้ 

อันดับ 1 สายการบินแอร์เอเชีย 7,668 เที่ยวบิน

อันดับ 2 สายการบินนกแอร์ 4,313 เที่ยวบิน

อันดับ 3 สายการบินเวียตเจ็ท 3,510 เที่ยวบิน

อันดับ 4 สายการบินไทยสมายล์ 2,830 เที่ยวบิน

อันดับ 5 สายการบินไทยไลออนแอร์ 2,434 เที่ยวบิน

อันดับ 6 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 1,831 เที่ยวบิน

อันดับ 7 สายการบินเอมิเรตส์ 578  เที่ยวบิน

อันดับ 8 สายการบินกาตาร์ 536 เที่ยวบิน

อันดับ 9 สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ส 433 เที่ยวบิน

อันดับ 10 สายการบิน KLM 362 เที่ยวบิน

161085177862

ส่วนสนามบินภูมิภาคที่มีปริมาณเที่ยวบินสูงสุด ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่ มีทั้งสิ้น 4,911 เที่ยวบิน สนามบินภูเก็ต 3,130 เที่ยวบิน สนามบินหาดใหญ่ 2,579 เที่ยวบิน สนามบินนครศรีธรรมราช 2,029 เที่ยวบิน และสนามบินอุดรธานี 1,826 เที่ยวบิน

161085182438

ขณะที่สถานการณ์เที่ยวบินเข้า-ออก ผ่านน่านฟ้าไทย ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นอย่างมาก แม้ว่าภาพรวมของสถิติเที่ยวบินในประเทศจะเพิ่มขึ้น แต่เป็นอัตราการเพิ่มที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยที่เที่ยวบินระหว่างประเทศ และบินผ่านน่านฟ้า ยังคงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ประมาณ 70-80%

สำหรับ สถิติปริมาณเที่ยวบิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ แบ่งเป็น

- เที่ยวบินระหว่างประเทศ 5,277 เที่ยวบิน
- เที่ยวบินภายในประเทศ 24,056 เที่ยวบิน
- เที่ยวบินผ่านน่านฟ้า 2,747 เที่ยวบิน
- เที่ยวบินสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางทหารและราชการ 7,426 เที่ยวบิน

161085200349

โดยในเดือนธันวาคม 2563 วิทยุการบินฯให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ รวมทั้งสิ้น 39,506 เที่ยวบิน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับพฤศจิกายน 2563 มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 4,068 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้น 11.5%

ทั้งนี้ การคาดการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ทางการบิน ยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ว่าจะส่งผลกระทบยืดเยื้อ หรือจะสามารถควบคุมให้กลับมาเป็นปกติได้ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเที่ยวบินด้วย