พาณิชย์บุรีรัมย์ ลุยตรวจลานมัน-โรงแป้ง ป้องกันเอาเปรียบซื้อขายมันสำปะหลัง

พาณิชย์บุรีรัมย์ ลุยตรวจลานมัน-โรงแป้ง ป้องกันเอาเปรียบซื้อขายมันสำปะหลัง

“พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์” ลงพื้นที่ตรวจสอบลานมันและโรงแป้ง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรในการซื้อขาย พบมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน เครื่องชั่งถูกต้อง ย้ำเกษตรกร หากพบเห็นหรือโดนเอาเปรียบ ให้แจ้งสายด่วน 1569 ทันที จะเข้าไปจัดการให้

นายปรารภ ลิไธสง พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-5 สุรินทร์ โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหัวหน้าคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับดูแลการซื้อขายมันสำปะหลังของผู้ประกอบการลานมัน 1 ลาน ได้แก่ ลานมันต่อพงษ์พืชผล ต.ปะคำ อ.ปะคำ และโรงแป้ง 1 ราย ได้แก่ บริษัท สยาม มอร์ดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด (บุรีรัมย์) ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อตรวจสอบการรับซื้อ เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง เพื่อดูแลเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายมันสำปะหลัง

ทั้งนี้ ผลจากการตรวจสอบ พบว่า มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจน ตรงตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 69 พ.ศ.2563 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสดตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง และเครื่องชั่งถูกต้องได้มาตรฐาน ส่วนเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งก็ถูกต้องตรงตามมาตรฐานของกรมการค้าภายใน

160828232348

อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ จะลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อหัวมันสำปะหลังสดในพื้นที่ต่อไป เพื่อดูแลเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด และหากเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายมันสำปะหลัง หรือถูกเอาเปรียบในการชั่งตวงวัด สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน ซึ่งสำนักงานฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมอย่างเร็วที่สุด