'DITP' ปั้น 'เอไอ' กระตุ้นส่งออกไทยลุยตลาดโลก

'DITP' ปั้น 'เอไอ' กระตุ้นส่งออกไทยลุยตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัว "DITP Business AI" ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เพื่อผลักดันการส่งออก หวังเสริมศักยภาพผู้ประกอบไทยในเวทีการค้าระดับโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI" เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (IAP) ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ โดยมีบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด บริษัทเทคโนโลยีด้าน Data Analytics และ AI ร่วมโครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ร่วมพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อค้นหาโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดศักยภาพทั่วโลกด้วย

160749536615

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ (DITP Business Al) และช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงแนวโน้มทางการค้าระหว่างประเทศ

อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์โอกาสและความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย เงินตราต่างประเทศทั่วโลก ข้อมูลแนวโน้มความต้องการสินค้าของผู้บริโภค เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องสัมพันธ์กันโดยระบบ DITP Business Al และประเมินออกมาเป็นแนวโน้มทางการค้าระหว่างประเทศที่เป็นโอกาส หรือเป็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและสินค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพและการส่งออกไปยังประเทศเป้าหมาย

160749532859

ขณะที่นายธนิศร์ พิริยะโภคานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด กล่าวว่า ความท้าทายของการพัฒนาระบบ DITP Business AI คือการทำความเข้าใจบริบทการค้าระหว่างประเทศแทบทุกมิติ บริษัทจึงได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เพื่อให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครอบคลุมร่วมกับข้อมูลภายในและภายนอกอื่นๆ และประมวลผลออกมาในรูปแบบที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการเข้าถึง และสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ

160749535331

160749538274
- (จากซ้ายไปขวา) นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP), นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP), นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP), นายธนิศร์ พิริยะโภคานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด -