สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

เช็กด่วน! จังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช สั่งอพยพประชาชนหลายพื้นที่ หลังฝนตกสะสม

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63 ที่ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา (สวพ.) กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ประกาศแจ้งเตือนให้อพยพประชาชนในหลายพื้นที่ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย 

เวลา 22.10 น. แจ้ง อพยพ บ้านเขาแก้ว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีปริมาณฝนหนักมาก (Very Heavy rain) ข้อมูลตรวจวัด มีฝนตกสะสม 12 ชั่วโมง 143.0 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง 155.0 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 48 ชั่วโมง 155.0 มิลลิเมตร ระดับน้ำ N/A อุณหภูมิ 21.6 องศาเซลเซียส 

160692393657

หมู่บ้านครอบคลุมที่ต้องอพยพ 

1. บ้านหลังเขา ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. บ้านหนองชุมแสง ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. บ้านนานอก ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. บ้านเกาะมุกด์ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. บ้านประสงค์ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง 

เวลา 21.38 น. บ้านเหนือคลอง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีฝนหนักมาก (Very Heavy rain) โดยข้อมูลตรวจวัด มีฝนตกสะสม 12 ชั่วโมง 175.0 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง 0.0 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 48 ชั่วโมง 0.0 มิลลิเมตร ระดับน้ำ N/A อุณหภูมิ 34.3 องศาเซลเซียส

ส่วนหมู่บ้านครอบคลุมที่ต้องอพยพ ได้แก่  

1. บ้านคลองหินแพง ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. บ้านส้องเหนือ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. บ้านห้วยทรายขาว ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. บ้านสวนกล้วย ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง 

สำหรับตำแหน่งสถานที่ปลอดภัย เดินทางไปยังตำแหน่งที่กำหนด ที่ได้ฝึกซ้อมไว้ เช่น วัด โรงเรียน หรือ ศาลากลางบ้าน บ้านเหนือคลอง

เมื่อเวลา 21.35 . แจ้ง อพยพ บ้านสระบัว .ลำพูน .บ้านนาสาร .สุราษฎร์ธานี เนื่องจาก ฝนหนักมาก (Very Heavy rain) ข้อมูลตรวจวัด มีฝนตกสะสม 12 ชั่วโมง 139.0 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง 11.0 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 48 ชั่วโมง 11.0 มิลลิเมตร

ส่วนหมู่บ้านครอบคลุมที่ต้องอพยพ 

1. บ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. บ้านคลองหาเหนือ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. บ้านปลายน้ำ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. บ้านเขาน้อย ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. บ้านไร่เหนือ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง 

เมื่อเวลา 21.30 . แจ้งอพยพ บ้านไทรงาม .ท่าขนอน .คีรีรัฐนิคม .สุราษฎร์ธานี เนื่องจาก ฝนหนักมาก (Very Heavy rain) ข้อมูลตรวจวัด มีฝนตกสะสม 12 ชั่วโมง 146.5 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง 150.0 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 48 ชั่วโมง 150.0 มิลลิเมตร ระดับน้ำ N/A อุณหภูมิ 23.4 องศาเซลเซียส 

หมู่บ้านครอบคลุมที่ต้องอพยพ 

1. บ้านยวนสาว ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. บ้านโตนยาง ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. บ้านบางกาบ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. บ้านหินลาด ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง  ตำแหน่งสถานที่ปลอดภัย เดินทางไปยังตำแหน่งที่กำหนด ที่ได้ฝึกซ้อมไว้ เช่น วัด โรงเรียน หรือ ศาลากลางบ้าน บ้านไทรงาม

เมื่อเวลา  21.28 . แจ้ง อพยพ บ้านนบ .กรุงชิง .นบพิตำ .นครศรีธรรมราช เนื่องจาก ฝนหนักมาก (Very Heavy rain) ข้อมูลตรวจวัด มีฝนตกสะสม 12 ชั่วโมง 174.5 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง 130.0 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 48 ชั่วโมง 130.0 มิลลิเมตร ระดับน้ำ N/A อุณหภูมิ 22.8 องศาเซลเซียส 

หมู่บ้านครอบคลุมที่ต้องอพยพ

1. บ้านหวายช่อ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. บ้านสองแพรก ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. บ้านห้วยพาน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง 

เมื่อเวลา 21.25 . แจ้ง อพยพ บ้านคลองปาว .ตะกุกใต้ .วิภาวดี .สุราษฎร์ธานี เนื่องจากฝนหนักมาก (Very Heavy rain) ข้อมูลตรวจวัด มีฝนตกสะสม 12 ชั่วโมง 140.0 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง 3.0 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 48 ชั่วโมง 3.0 มิลลิเมตร ระดับน้ำ N/A อุณหภูมิ 23.1 องศาเซลเซียส

 

หมู่บ้านครอบคลุมที่ต้องอพยพ 

1. บ้านน้ำตกคลองพาย ตำบลน้ำหัก อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. บ้านวังผักแว่น ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง 

 

ที่มา :สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์