'สวนสุนันทา' หวั่นม็อบ ประกาศปิดมหาวิทยาลัย งดการเรียนการสอน 25 พ.ย.นี้

'สวนสุนันทา' หวั่นม็อบ ประกาศปิดมหาวิทยาลัย งดการเรียนการสอน 25 พ.ย.นี้

หวั่นม็อบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

1606188417100