'สุวัจน์' เปิดกุดจิกถนนคนเดิน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจโคราช

'สุวัจน์' เปิดกุดจิกถนนคนเดิน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจโคราช

"สุวัจน์" เปิดกุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม ริมทางรถไฟตามรอยรัชกาลที่ 6 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจโคราช

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.30 น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน "กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม" พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรวม.อุตสาหกรรม รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส เขต 2 จ.นครราชสีมา ชพน. ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

นางปราณี หวัดสูงเนิน พัฒนาการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และนางจันทิมา โกสินทร์รักษา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชนในพื้นที่จำนวนมาก

160603401381

นายสุวัจน์ กล่าวเปิดงานว่า ผมยินดีกับทางเทศบาลตำบลกุดจิก ที่ได้ริเริ่มและสามารถรวมวิถีของชุมชนในการสร้างบรรยากาศเรื่องราวให้ย้อนกลับมาอีกครั้ง และยากให้ทำอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ก็น่าจะมีครั้งที่ 2-3-4 ไปจนเป็นร้อยปี

"ผมเห็นภาพตัวเองสมัยยังหนุ่มๆ ที่บ้าน คุณอานิยม ภู่ไพจิตร และอีกหลายบ้านที่นำภาพออกมาแสดง  มันบ่งบอกถึงความรัก ความสุข ภาพแห่งความทรงจำอันดี เกิดขึ้นมาทันที และจะเป็นกำลังใจให้กับ ชาวบ้านกุดจิกในการสืบสานวัฒนธรรม  เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในเชิงวิถี" นายสุวัจน์ กล่าวและย้ำว่า

160603401794

ตอนนี้โควิดคนต่างประเทศยังไม่มา เราก็ต้องไทยเที่ยวไทย  ช่วยมาเที่ยวสูงเนิน และยิ่งถ้าทำเส้นทางการท่องเที่ยวให้สามารถตอบโจทย์ที่จะหมุน กระจายเชื่อมโยง ผมเชื่อมั่นว่าสูงเนินจะเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงวิถี สำคัญที่สุด กุดจิกมีสถานีรถไฟอนุรักษ์และรถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ที่จะนำนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางมาท่องเที่ยว ด้วยระยะเวลา เพียงชั่วโมงนิดๆ จึงเป็นโอกาสสำหรับ กุดจิก อ.สูงเนิน และจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่ง

160603403162

"เราควรเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันคือ มาสูงเนิน กราบพระนอน เสมา อายุ 1300 ปี ธรรมจักร ปราสาทเมืองแขก ปราสาทโนนกู่ เมืองเก่า ชมสถานีรถไฟสูงเนิน สถานีรถไฟกุดจิก ตามรอยรัชกาลที่ 6 แวะชมตลาดกุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม เสร็จแล้วเลยไปเที่ยวชมเมืองโคราช ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย" นายสุวัจน์ กล่าว

160603403979

ด้าน ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก กล่าวว่าเราจัดงานกิจกรรม “กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน ตามแนวคิดของนายวิเชียร จันทรโณทัย

160603402952

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ภายหลังวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง “ถนนคนเดิน” เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกจังหวัด รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นควบคู่ไปกับการส่งเสริม การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย กิจกรรมถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม จะมีตลาดและภาพเก่าๆ มากมาย ถนนเส้นนี้ยาวมีความยาวเกือบกิโล แต่เราใช้จริงๆ ประมาณ 2.80 เมตร เพื่อทำกิจกรรม

160603405131

"เราตั้งใจเป็นครั้งแรกที่คนกุดจิกเทศบาล อบต. และคนพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเจ้าภาพร่วมกัน มีร้านค้ามากมาย มีการแต่งกายเป็นชุดพื้นเมือง ชุดไทย บ้านเก่าสองฝั่งถนนเปิดใหชมวิถีชุมชนคนกุดจิก เชื้อสายจีนที่เดินทางโดยรถไฟและเลือกสถานีรถไฟกุดจิกเป็นแหล่งทำมาหากิน"

160603402195

สำหรับภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้กิจกรรมการประกวดแข่งขันผัดหมี่ลีลา รำวงบ้านนา นิทรรศการกุดจิกสมัยวันวาน การสาธิตการทำเส้นหมี่กุดจิก แบบโบราณ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีพื้นบ้าน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกิจกรรมอื่นๆ

160603402277

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกีรยติ สถาบันพระมหากษัติรย์ ทางเทศบาลตั้งใจว่าเราจะแสดงนิทรรศการถึงวันพ่อ โดยจัดแสดงตั้งแต่เดือน พ.ย.63 ถึงเดือน ธ.ค 63 และ ม.ค.64 เป็นนิทรรศการกึ่งถาวรซึ่งมีภาพพระอิริยะบทต่างๆภาพสื่อความหมายให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงทำอะไรให้ประชาชนชาวไทยมากมาย พอเห็นแล้วจะรู้สึกระลึกถึงพระองค์ท่าน จะรู้สึกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยังอยู่กับเราอยู่ ซึ่งภาพใหญ่ ขนาด 1.8 x 2 เมตร จำนวน 40 ภาพ และภาพขนาด  20x30 นิ้ว จำนวน 80 ภาพ รวมเป็น 120 ภาพ เป็นนิทรรศภาพ Outdoor ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งไม่มีจังหวัดไหนที่จัดเยอะที่สุด สามารถมาถ่ายรูปและระลึกความทรงจำกัน มาเช็คอินช่วยกันประชาสัมพันธ์ไทยเที่ยวไทย วิถีชุมชนคนกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

160603404329

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้กิจกรรมการประกวดแข่งขันผัดหมี่ลีลา รำวงบ้านนา นิทรรศการกุดจิกสมัยวันวาน การสาธิตการทำเส้นหมี่กุดจิก แบบโบราณ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีพื้นบ้าน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกิจกรรมอื่นๆ

160603403647

160603404628

160603404943

160603403427