SET Index ยังปรับฐานไม่เสร็จ? - เก็งกำไร HFT , BFIT | หุ้นทำเงิน | 12 พ.ย. 63

SET Index ยังปรับฐานไม่เสร็จ? - เก็งกำไร HFT , BFIT | หุ้นทำเงิน | 12 พ.ย. 63

ห้องข่าวเศรษฐกิจ | 13 พ.ย. 63 "รู้ทัน ล้วงลึกทุกมิติ เรื่องเศรษฐกิจการลงทุน" ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-12.00น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22