พิจิตรยกประตูเขื่อน เก็บน้ำแม่น้ำยม รับภัยแล้ง

พิจิตรยกประตูเขื่อน เก็บน้ำแม่น้ำยม รับภัยแล้ง

ยกประตูเขื่อนแม่น้ำยม บ้านจระเข้ผอม ทั้ง 4 ช่อง เพื่อเก็บกักน้ำแม่น้ำยม รับมือภัยแล้งหลังพายุฝนผ่านพ้น ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว แจ้งเตือนประชาชนใต้เขื่อนเร่งเก็บกักน้ำ เนื่องจากแม่น้ำยมตอนใต้ละระดับลงอย่างรวดเร็ว

ชลประทานจังหวัดพิจิตรยกประตูน้ำทั้ง 4 ช่องของเขื่อนไฮดรอลิก ขนาดกลาง บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อเก็บกักน้ำในแม่น้ำยมที่เริ่มลดระดับลงหลังพายุที่เข้าสู่พื้นที่ตอนบนลดลงและย่างเข้าสู่ฤดูหนาว โดยชลประทานจังหวัดพิจิตรได้ยกประตูทั้ง 4 ช่องเพื่อเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดเนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจากตอนบนที่ไหลลงสู่จังหวัดพิจิตรจะลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจากฝนที่หยุดตก

สำหรับการกักเก็บน้ำแม่น้ำยมของเขื่อนบ้านจระเข้ผอม ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำยม ส่งผลดีกับพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำยมซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลกำแพงดิน และตำบลสามง่าม ของอำเภอสามง่าม ที่จะมีน้ำในการรักษาระบบนิเวศน์ ทำการเกษตรและอุปโภค แต่จะส่งผลกระทบกับแม่น้ำยมตอนล่างในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง บึงนางราง และอำเภอโพทะเล ที่ระดับน้ำจะลดลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามขณะนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ใต้เขื่อนให้เร่งเก็บกักน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้เนื่องจากขณะนี้แม่น้ำยมใต้เขื่อนลดระดับลงอย่างรวดเร็ว