ฮอตโซเชียล #saveสื่อเสรี หลัง กอร.ฉ. สั่งสอบ 4 สื่อสำนักข่าว

ฮอตโซเชียล #saveสื่อเสรี หลัง กอร.ฉ. สั่งสอบ 4 สื่อสำนักข่าว

#saveสื่อเสรี ฮอตโซเชียลเช้านี้ หลัง กอร.ฉ. สั่งสอบ 4 สื่อสำนักข่าว

กลายเป็นกระแสความนิยมเช้านี้ (19 ต.ค.) สำหรับแฮชแท็ก #saveสื่อเสรี จนติดเทรนด์ในทวิตเตอร์ จากกรณีคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (กอร.ฉ.) ที่ 4/2563 เรื่อง ให้ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยระบุตอนหนึ่งว่า เนื่องจากปรากฏว่าได้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทางโทรทัสน์ด้วยการนำเสนอเนื้อหารายการบางส่วนของ วอยซ์ทีวี และ / หรือสื่อสังคมออนไลน์ อันได้แก่ Voice TV ประชาไท Prachatai.com The reporter THE STANDARD และ เยาวชนปลดแอก Free YOUTH

160308457430

ฮอตโซเชียล #saveสื่อเสรี หลัง กอร.ฉ. สั่งสอบ 4 สื่อสำนักข่าว