‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ เสด็จแทนพระองค์ ในการ ‘พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน’ วัดนิเวศธรรมประวัติ

‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ เสด็จแทนพระองค์ ในการ ‘พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน’ วัดนิเวศธรรมประวัติ

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โปรดเกล้า ฯ ให้ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” เสด็จแทนพระองค์ ไปในการ “พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน” ณ “วัดนิเวศธรรมประวัติ” อำเภอบางปะอิน จังหวัด “พระนครศรีอยุธยา”

160294623410

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  เวลา 16.00 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน  วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

160294623514

การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จด้วย

ครั้นเสด็จถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินบำรุงพระอาราม จำนวน 100 คน เฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึก ภายหลังจากทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับ

160294624086

160294673769

160294673730

160294674066