'สรรพสามิต' จับสินค้าผิดกฎหมาย 402 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.48 ล้านบาท

'สรรพสามิต' จับสินค้าผิดกฎหมาย 402 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.48 ล้านบาท

"สรรพสามิต" จับสิค้าผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่ 18 – 24 กันยายน 2563 จำนวน 402 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.48 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.63 นายวรวรรธน์  ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทาง "สรรพสามิต" ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด "กฎหมายสรรพสามิต" ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 18 - 24 กันยายน 2563) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 402 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.48 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 • สุรา จำนวน 232 คดี ค่าปรับ 1.91 ล้านบาท
 • ยาสูบ จำนวน 109 คดี ค่าปรับ 2.62 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 6 คดี ค่าปรับ 0.07 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 22 คดี ค่าปรับ 1.69 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คดี ค่าปรับ 0.46 ล้านบาท
 • สินค้าอื่น ๆ จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.73 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 8,928.050 ลิตร ยาสูบ จำนวน 8,265 ซอง ไพ่ จำนวน 578 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 51,033.000 ลิตร รถจักรยานยนต์ จำนวน 23 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 24 กันยายน 2563  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 27,642 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 481.66 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 • สุรา จำนวน  15,821 คดี ค่าปรับ 157.21 ล้านบาท
 • ยาสูบ จำนวน 8,136 คดี ค่าปรับ 188.54 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 592 คดี ค่าปรับ 8.49 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,211 คดี ค่าปรับ 59.20 ล้านบาท
 • น้ำหอม จำนวน 72 คดี ค่าปรับ 1.84 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,228 คดี ค่าปรับ จำนวน 30.94 ล้านบาท
 • สินค้าอื่น ๆ จำนวน 582 คดี ค่าปรับ 35.44 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,816,955.434 ลิตร ยาสูบ จำนวน 495,716 ซอง ไพ่ จำนวน 69,602 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 3,083,518.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 49,756 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,405 คัน


“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”