'อนุชา' ให้กำลังใจบุคลากร อสมท ย้ำทุกคนต้องมีความเป็นหนึ่ง ร่วมกันฝ่าวิกฤติไปให้ได้

'อนุชา' ให้กำลังใจบุคลากร อสมท ย้ำทุกคนต้องมีความเป็นหนึ่ง ร่วมกันฝ่าวิกฤติไปให้ได้

"อนุชา" ให้กำลังใจบุคลากร อสมท ย้ำทุกคนในองค์กรต้องมีความเป็นหนึ่ง มีเป้าหมายเดียวกัน ร่วมกันฝ่าวิกฤติไปให้ได้

วันนี้ (24 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงาน ของ บริษัท อสมทจำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นกิจการสื่อสารมวลชนภายใต้การกำกับของรัฐบาล ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล

 

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ บมจ. อสมท และผู้บริหารระดับสูงของบมจ. อสมท โดย พลตำรวจเอก ทวิชชาติ พละศักดิ์ ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ได้นำเสนอการดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของ บมจ. อสมท ตามวิสัยทัศน์ "สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม เที่ยงตรง สร้างสรรค์ ทันสถานการณ์ อย่างชาญฉลาด" ว่า ที่ผ่านมา บมจ. อสมท มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารยุคใหม่ โดยมีหลากหลายช่องทางที่ตอบโจทย์ประชาชนทุกกลุ่ม แต่ปัจจุบันองค์กรประสบปัญหาด้านงบประมาณ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ

ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากร บมจ. อสมท ที่ตั้งใจทำหน้าที่ตามวิสัยทัศน์อย่างมุ่งมั่น พร้อมกล่าวย้ำ ให้อดทนกับวิกฤติต่าง ๆ ที่ บมจ. อสมท กำลังเผชิญ ทั้งการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารยุคดิจิทัล การปรับรูปแบบการนำเสนอ รวมถึงการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร โดยกำชับให้ทุกคนในองค์กรมีความเป็นหนึ่ง มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อฝ่าวิกฤติไปให้ได้  พร้อมกับแนะให้มีการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมา นำมาปรับปรุงและพัฒนางาน รวมถึงให้ศึกษาแนวโน้มของการสื่อสารในอนาคต เพื่อกำหนดรูปแบบของการนำเสนอได้อย่างชัดเจน

จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สักการะหลวงพ่อดำและพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ บมจ. อสมท และร่วมติดตามการออกอากาศรายการและการดำเนินงานของสถานีวิทยุและสำนักข่าวไทยก่อนเดินทางกลับ