‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ แก่รพ. ทุกภูมิภาค

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ แก่รพ. ทุกภูมิภาค

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานระบบแลกเปลี่ยนอากาศแบบแรงดันลบแบบสมบูรณ์เพื่อติดตั้ง ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 และโรคระบาดต่างๆ จัดซื้อระบบดังกล่าว

พระราชทานแก่โรงพยาบาล 9 แห่ง ในทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ภาคกลาง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลราชวิถี (หน่วยฉุกเฉิน) จังหวัดกรุงเทพฯ ภาคตะวันออก โรงพยาบาลชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลปากช่อง นานา จังหวัดนครราชสีมา ภาคใต้ โรงพยาบาลยะลา  และโรงพยาบาลท่าแพ จังหวัดสตูล

ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ นี้เป็นไปตามมาตรฐานสากล WHO และปลอดภัยมาตรฐานศูนย์การควบคุมเชื้อโรค CDC USA โดยใช้หลักการนำอากาศสะอาดเติมเข้าสู่ห้องผู้ป่วยตลอดเวลา(Fresh Air 100 %) และเครื่องระบายอากาศสมบูรณ์แบบ Exhaust Unit ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ แผ่นฟิลเตอร์สามารถกรองอากาศได้ละเอียดที่ 0.1 ไมครอน ขณะที่เชื้อไวรัสโควิดมีขนาดเฉลี่ย 0.125 ไมครอน อีกทั้งยังสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์เพื่อป้องกันเชื้อราและเชื้อโรคอื่นๆไม่ให้เจริญเติบโตในห้องผู้ป่วย ซึ่งระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์นี้ สามารถรองรับการติดตั้งในหอผู้ป่วยรวม ซึ่งมีจำนวนเตียงตั้งแต่ 3-9 เตียงต่อห้อง

ห้องที่ติดตั้งระบบดังกล่าว นอกจากจะใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว ในอนาคตหากสถานการณ์โควิด-19 หมดไป จะสามารถนำมาปรับใช้เป็นห้อง Protective Environment ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงสามารถรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น วัณโรค ได้อีกด้วย เป็นเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีของ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวันที่ 22 กันยายน 2563 นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อประกอบพิธีส่งมอบระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นผู้แทนรับมอบ

160076656237

160076656165

160076656042

(ที่มา : มูลนิธิชัยพัฒนา)