ตาก แห่ตรวจเชื้อโควิด-19 ที่รถพระราชทาน

ตาก แห่ตรวจเชื้อโควิด-19 ที่รถพระราชทาน

ไทย-เมียนมา บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก แห่ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รถพระราชทาน มีเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดระเบียบ

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 63 ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ราษฎรไทย และชาวเมียนมาประมาณ 400 คน ที่อาศัยในหมู่บ้านวังตะเคียน ต่างไปตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รถยนต์เก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ซึ่งเป็นรถพระราชทาน จำนวน 2 คัน

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เป็นผู้ดำเนินการ และมีทางฝ่ายปกครอง โรงเรียน และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ประชาชนจิตอาสา ต่างไปช่วยกันจัดคิว จัดระเบียบ เข้ารับการตรวจ และในช่วงบ่าย จะให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านท่าอาจ ทั้งเด็กไทย และเด็กต่างด้าว ประมาณ 300 คนตรวจทั้งหมด

159954127961

159954128098

159954128090

159954127863

159954127811