ชงขยาย SMEs Pro-active เฟส 3 อีก 1 ปี ช่วยผู้ประกอบการเจอพิษโควิด-19

ชงขยาย SMEs Pro-active เฟส 3 อีก 1 ปี ช่วยผู้ประกอบการเจอพิษโควิด-19

“พาณิชย์” ชงขยายโครงการ SMEs Pro-active เฟส 3 อีก 1 ปี สิ้นสุดปีงบประมาณ 65 หลังโควิด-19 กระทบโครงการขยายตลาดของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมอนุมัติโครงการใหม่ 53 งาน วงเงิน 21 ล้าน ล่าสุดเปิดรับโครงการรอบ 3/63 แล้ว

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้เห็นควรขยายกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการในระยะที่ 3 จากเดิมปีงบประมาณ 2562-2564 เป็นปีงบประมาณ 2562-2565 (สิ้นสุดเดือนก.ย.2565) เพื่อขยายช่วงการสนับสนุนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น เพราะงานแสดงสินค้านานาชาติหลายงานที่เคยอยู่ในแผนการเดินทางถูกเลื่อนออกไป หรืออีกหลายงานที่กำลังจะเกิดขึ้น ก็ไม่สามารถจัดได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้โอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการถูกจำกัด ซึ่งจะเสนอเป็นวาระการพิจารณาของการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในเดือนก.ค.2563 พิจารณาต่อไป

ขณะเดียวกัน ได้มีมติเห็นชอบขยายช่วงเวลาของมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมในช่วงเดือนก.พ.-ธ.ค.2563 แต่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น ผู้จัดงานยกเลิกการจัดงาน ผู้จัดงานเลื่อนการจัดงาน จัดงานตามกำหนดการเดิมแต่ผู้ประกอบการมีความกังวลในการเดินทาง โดยยกเว้นการนับสิทธิ์ หากผู้ประกอบการขอยกเลิกการเข้าร่วมงาน และผู้ประกอบการสามารถมอบหมายให้ Agent ล่าม ผู้แทน เข้าร่วมงานแทน หากไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมงานด้วยตนเองและเบิกจ่ายได้      

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศชุดล่าสุด รวมทั้งสิ้น 53 งาน มีผู้ประกอบการจำนวน 107 บริษัท วงเงินสนับสนุน 21 ล้านบาท ส่วนการเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน รอบที่ 3/2563 สามารถยื่นโครงการได้จนถึงวันที่ 20 ก.ค.2563 โดยขอรับการสนับสนุนงานที่จัดขึ้นตั้งแต่เดือนส.ค.2563-ก.ย.2564

นายสมเด็จกล่าวว่า การสนับสนุนประกอบการเอสเอ็มอี ในระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562-2564) พบว่า มีการสนับสนุนไปแล้วกว่า 1,700 ราย รวมวงเงินกว่า 240 ล้านบาท มีงานแสดงสินค้าที่มีมูลค่าสั่งซื้อสูงสุดของปี 2563 ได้แก่ อันดับที่ 1 งาน Supermarket Trade Show ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น และอันดับที่ 2 งาน Winter Fancy Food Show ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในงาน คือ สินค้าในกลุ่มออร์แกนิก

สำหรับการช่วยเหลือของโครงการ SMEs Pro-active จะให้สนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) วงเงินสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าพื้นที่ ค่าคูหา ค่าประกันภัยในงาน ค่าตกแต่ง ค่าไฟฟ้า ค่าดูแลสิ่งแวดล้อม ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) หรือการพิชชิ่งโครงการ (Pitching) ซึ่งให้วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้งเช่นกัน