กองทุนบัวหลวง แนะเข้าลงทุนSSFXก่อนโค้งสุดท้าย30มิ.ย.นี้

กองทุนบัวหลวง แนะเข้าลงทุนSSFXก่อนโค้งสุดท้าย30มิ.ย.นี้

กองทุนบัวหลวง ย้ำผู้ลงทุนคว้าโอกาสสุดท้ายกับ SSFX ภายใน 30 มิ.ย. นี้ ชู 2 กองทุนเด่น ‘BEQSSF’ และ ‘BM70SSF’ ปัจจุบันมียอดสินทรัพย์รวมกันมากกว่า 1,000 ล้านบาท

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า เดือนมิถุนายนนี้ เป็นโค้งสุดท้ายของการลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อการออมในวงเงินพิเศษ (SSF พิเศษ) เพื่อโอกาสเติบโตกับหุ้นไทยในช่วง 10 ปีต่อจากนี้ พร้อมรับสิทธิประโยช์ทางภาษีเพิ่มเติมสูงสุด 200,000 บาท

ดังนั้น หากผู้ลงทุนมีเงินพร้อมใจพร้อม ก็ควรคว้าโอกาสดีๆนี้ไว้  โดยกองทุนบัวหลวง มีกองทุนที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมนี้ได้ 2 กองทุน 2 สไตล์ ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม (BEQSSF) และกองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม(BM70SSF)

สำหรับกองทุน BEQSSF และ กองทุน BM70SSF จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 กองทุน BEQSSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 648 ล้านบาท ขณะที่กองทุน BM70SSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 445 ล้านบาท หรือรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้ง 2กองทุนมากกว่า 1,093 ล้านบาท 

ถ้าเชื่อมั่นว่า 10 ปีต่อจากนี้ประเทศไทยจะพัฒนาต่อไป เศรษฐกิจก็ควรเติบโต ธุรกิจควรมีกำไร การลงทุนในหุ้นไทยย่อมคาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีได้ ดังนั้น เมื่อรัฐบาลมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีพิเศษเพิ่มเติมจากการลงทุน SSF ปกติ โดยสามารถลงทุนได้สูงสุด 200,000 บาท (ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้ หากมีเงินลงทุนพร้อม ก็ไม่ควรพลาดโอกาสดีๆ นี้ไป โดยถ้าต้องการโอกาสให้ผลตอบแทนเติบโตอย่างเต็มที่ พร้อมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นมากหน่อย ก็เลือก BEQSSFหรือถ้าอยากรับความเสี่ยงน้อยลงอีกนิด มีโอกาสรับผลตอบแทนระหว่างทาง BM70SSF ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ” นายวศิน กล่าว  

ทั้งนี้ กองทุน BEQSSF มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทย โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวมา โดยจะไม่ลงทุนในต่างประเทศ และ ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ส่วนกองทุน BM70SSF มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทย 65-70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน เงินฝากและสินทรัพย์ทางเลือกได้ ทำให้ผู้ลงทุนรับความเสี่ยงจากความผันผวนของหุ้นน้อยลง รวมทั้งมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ซึ่งผู้ที่เคยมีประสบการณ์ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มาแล้ว สามารถลงทุนกับ 2 กองทุนนี้ได้

สำหรับ กองทุน BEQSSF และ BM70SSF ยังมีจุดเด่นพิเศษ คือ หากลงทุนภายในวันนี้ - 30 มิถุนายน 2563 นี้ ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินเพิ่มเติมสูงสุด 200,000 บาท และหลังจากนั้น หากลงทุนผ่าน   2 กองทุนนี้ ก็จะนำไปนับอยู่ในวงเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษี กองทุน SSF ปกติ