รพ.ศิริราช ให้บริการ “เทเลเมดิซีน” พบแพทย์ออนไลน์ - ส่งยาถึงบ้าน

รพ.ศิริราช ให้บริการ “เทเลเมดิซีน” พบแพทย์ออนไลน์ - ส่งยาถึงบ้าน

โรงพยาบาลศิริราช เดินหน้า ระบบพบแพทย์ออนไลน์ "เทเลเมดิซีน" สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดติดตามต่อเนื่อง ลดความแออัดโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงในการเดินทาง บริการส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ และแนะนำยาโดยเภสัชกรผ่านทางออนไลน์

การพบแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ป่วยในการเดินทางมาโรงพยาบาล ระบบเทเลเมดิซีน จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ให้กับหลายๆ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราช ถือเป็นอีกหนึ่งแห่งที่เปิดทดลองการให้บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) ร่วม 3 สัปดาห์ ในการดูแลผู้ป่วยและจัดส่งยาถึงบ้าน

รศ.นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ระบุว่า สำหรับสิทธิ์รับบริการพบแพทย์ออนไลน์ เริ่มให้บริการพบแพทย์ออนไลน์เฉพาะผู้ป่วยศิริราชที่มีนัดติดตามต่อเนื่องเท่านั้น เพราะเป็นผู้ป่วยที่แพทย์ ได้เคยตรวจร่างกายและการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วมีข้อมูลที่ เพียงพอในการ ให้บริการพบแพทย์ออนไลน์อย่างปลอดภัย

ผู้ป่วย สามารถใช้งานผ่าน แอปพลิเคชั่น Siriraj connects เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ ติดตามคิว ชำระเงิน แก้ไขที่อยู่รับยาทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล หรือ Line เพื่อพูดคุยกับแพทย์ แบบเห็นหน้า โดยค่าใช้จ่ายตามปกติเช่นเดียวกับที่มาโรงพยาบาล เช่น ค่าบริการทางการแพทย์ค่า DF แพทย์ในคลินิกพิเศษนอกเวลา ยกเว้นค่าจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ที่ต้องชำระเพิ่มเติม 150 บาท (ไม่สามารถเบิกได้และต้องชำระเงินไม่เกินเวลา 15.00 น.)

“ทั้งนี้ แม้จะทำการพบแพทย์ออนไลน์แล้ว แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าแพทย์จะสั่งยาให้ทุกครั้ง อยู่ที่ดุลย์พินิจของแพทย์ว่าได้ข้อมูลเพียงพอในการวินิจฉัย อาการของท่านหรือไม่ แพทย์อาจจะให้เพียงคำแนะนำ หรือให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์หรือ ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านตามความเหมาะสม ขณะที่ ใบนัดครั้งต่อไปจะถูกส่งออนไลน์ผ่าน Siriraj connect ส่วนใบเจาะเลือดและใบรับรองแพทย์จะส่งไปพร้อมกับยาทางไปรษณีย์" 

158859849022

  • เภสัชกรอธิบายการใช้ยาผ่านออนไลน์

รศ.นพ. เชิดชัย ระบุต่อไปว่า สำหรับข้อมูลการใช้ยา เภสัชจะอธิบายยากับผู้ป่วย ด้วยรูปภาพผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งชนิดกล่อง แผง และยาเม็ดเปลือย ให้ได้เห็นตัวอย่างที่เหมือนจริงและสาธิตการใช้ยา เช่น ยาพ่น ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะได้รับยาโดยส่วนใหญ่ภายใน 2 วันและไม่เกิน 5 วัน หลังจากได้ชำระเงินค่ายาและค่าส่งยาทางไปรษณีย์

“กรณีที่เลยวันนัด แต่ต้องการพบแพทย์ออนไลน์ สามารถร้องขอพบแพทย์ออนไลน์ได้ทั้งในกรณีที่ วันนัดยังมาไม่ถึงและที่วันนัดเลยมาแล้ว โดยทำการร้องขอผ่านแอปพลิเคชั่น Siriraj connect ในเมนูพบแพทย์ออนไลน์ โดยระบุ เลขประจำตัวบัตรโรงพยาบาลและวันนัด ระบบจะค้นหาคลินิกให้ แต่หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว ต้องโทรศัพท์มาที่เบอร์ 02-4142000 เพื่อประเมินความพร้อมการใช้ แอปพลิเคชั่น Siriraj Connected และยืนยันการพบแพทย์ออนไลน์ ก่อนถึงวันนัดหมายอย่างน้อย 3 วัน”

158859849397

  • เตรียมตัวให้พร้อมก่อนพบแพทย์

สำหรับขั้นตอนการเตรียมตัวพบแพทย์ออนไลน์ (Siriraj Telemedicine) ผ่านแอปฯ SIRIRAJ CONNECT มีขั้นตอนดังนี้

(1) ลงทะเบียนออนไลน์ โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ผ่าน App Store /Play Store , ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น LineID , เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบันเพื่อรับยาทางไปรษณีย์ และลงทะเบียนข้อมูล

(2) เตรียมตัวก่อนพบแพทย์ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจะโทรไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและยืนยันการพบแพทย์ออนไลน์ สำหรับผู้ป่วยใช้สิทธิ 30 บาท, ประกันสังคม, เบิกจ่ายตรง ให้ส่งเอกสารรับรองสิทธิผ่าน Siriraj Connect หลังจากนั้น จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันว่า "อนุมัติการส่งเอกสารรับรองสิทธิ" เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียนพบแพทย์ออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้รับบริการสามารถ ตรวจสอบสถานะสิทธิ ออนไลน์ได้ที่เมนู "ตรวจสอบสิทธิ์" บนแอปพลิเคชัน Siriraj Connect  โดยสถานะสิทธิจะอัปเดตเมื่อถึงวันนัดหมายเท่านั้น

(3) พบแพทย์ออนไลน์ โดยรอการ Add Line จากโรงพยาบาลศิริราช เพื่อพบแพทย์ออนไลน์ ผู้รับบริการควรเตรียมตัวก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 - 15 นาที เพื่อรอรับสายจากทางโรงพยาบาลผ่านวิดิโอคอลบนแอปพลิเคชัน Line ทั้งนี้ ผู้รับบริการจะได้รับการติดต่อผ่านวิดีโอคอลบนแอปพลิเคชัน Line จากแพทย์ที่ห้องตรวจ 1 ครั้ง และในกรณีที่แพทย์สั่งยา ท่านจะได้รับการติดต่อ จากเภสัชกรอีก 1 ครั้ง

(4) ชำระเงินและรอรับยาททางไปรษณีย์ ผู้รับบริการสามารถชำระเงินผ่าน Siriraj Connect ได้ภายในเวลา 15.00 น. ของวันตรวจเท่านั้น โดยผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสถานะการส่งยาและรอรับยาทางไปรษณีย์ โดยสามารถชำระเงินผ่าน Siriraj Connect ได้แก่ 1. ชำระเงินช่องทาง QR Code 2. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และ 3. ชำระเงินช่องทาง SCB Easy

158859849059

  • ผู้ไม่สะดวกใช้ Siriraj connects

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ระบุว่า ในกรณีที่ผู้ป่วยอายุมาก ซึ่งอาจไม่สะดวกในการใช้ Siriraj connects สามารถรับบริการได้ โดยให้ญาติหรือเพื่อนสนิท ที่อยู่กับผู้ป่วยหรืออยู่คนละจังหวัด ทำการดาวน์โหลด Siriraj connect และลงทะเบียนแทนผู้ป่วย เพื่อส่งตรวจสอบสิทธิ์แก้ไขที่อยู่เพื่อส่งยาทางไปรษณีย์และชำระเงินแทนผู้ป่วยได้ ส่วนผู้ป่วยใช้ LINE หรือโทรศัพท์พูดคุยกับแพทย์เท่านั้น

แต่หากผู้ป่วยและญาติใช้ Siriraj connect ไม่เป็น มีทางเลือก 2 วิธี คือ ให้ญาติที่แข็งแรงและรับยาแทน หรือ ส่งเอกสารตรวจสอบสิทธิ์ทุกสิทธิ์ ผ่านทางอีเมล [email protected] หรือ Fax: 02-4197232 โดยการชำระเงินค่ายาค่า ส่งยาทางไปรษณีย์ผ่าน mobile Banking หรือสาขาธนาคารใกล้บ้าน สามารถส่งหลักฐานการโอนผ่านอีเมลหรือ SMS ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด

158859849248

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/siit/news_detail.asp?id=180 หรือโทร. 02-414-2000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง