'ราชทัณฑ์' แจ้งงดเยี่ยมญาติ ถึง 31 พ.ค.นี้

'ราชทัณฑ์' แจ้งงดเยี่ยมญาติ ถึง 31 พ.ค.นี้

"กรมราชทัณฑ์" ขอความร่วมมือญาติผู้ต้องขัง งดเยี่ยมญาติจนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้ และห้ามบันทึกภาพนิ่งหรือคลิปเยี่ยมญาติผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63  พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงที่ยังต้องให้ความสําคัญและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทางรัฐบาลได้ประกาศขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรออกไป อีก 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563) เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย กรมราชทัณฑ์ จึงได้ดําเนินการกําชับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไปยังเรือนจํา และทัณฑสถานทั่วประเทศ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากญาติผู้ต้องขังทุกท่าน ดังนี้

1. ของดการเยี่ยมญาติ ระหว่างวันที่ 1- 30 พฤษภาคม 2563

2. ขอความร่วมมือจากญาติผู้เข้ารับบริการเยี่ยมญาติผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ โดยห้ามมิให้บันทึกภาพนิ่งหรือวีดิโอการเยี่ยมญาติ แล้วนําไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ หากพบว่ามี พฤติการณ์ดังกล่าว ให้ยุติการเยี่ยมโดยทันทีและไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขังรายนั้นรับการเยี่ยมผ่าน ระบบดังกล่าวอีก

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจใน สถานการณ์ และมั่นใจในมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมราชทัณฑ์ ณ ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ยังคงมียอดสะสมเพียง 5 ราย ผู้ต้องขังติดเชื้อ 2 ราย (หายแล้ว) และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 3 ราย (หายแล้ว 1 ราย และอยู่ระหว่าง การรักษาตัว 2 ราย) ซึ่งที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้ติดตามสถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ต้องขัง ในทุกเรือนจําอย่างใกล้ชิดทุกวัน เพื่อจํากัดจํานวนผู้ต้องขังที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและติดโรคระบาดนี้ ให้น้อยที่สุด พร้อมวางมาตรการป้องกันไว้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีการตั้งวอร์รูมที่กรมราชทัณฑ์รายงาน ติดตามสถานการณ์ทุกวัน เชื่อว่าหากเราร่วมมือกันทุกฝ่ายจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเร็ววัน