กพท.เผยสัปดาห์เดียวแอร์ไลน์แห่ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่ม 3.3 หมื่นไฟลท์

กพท.เผยสัปดาห์เดียวแอร์ไลน์แห่ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่ม 3.3 หมื่นไฟลท์

กพท.เปิดทางสายการบินคืนสล็อตฤดูร้อนไม่เสียสิทธิ์การบิน พร้อมดึงรายอื่นเสียบแทน หวังหมุนรายได้เข้าสนามบินช่วงโควิด-19 เผยสัปดาห์เดียวแห่ยกเลิกเพิ่ม 3.3 หมื่นไฟลท์ ฉุดตารางบินฤดูร้อนหายแล้ว 33%

นายจุฬา สุขมานพ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสายการบินทั่วโลกได้ขอยกเลิกทำการบินมายังประเทศไทย เนื่องจากหลายประเทศกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงยังห้ามการเดินทางระหว่างประเทศ กพท.จึงเปิดโอกาสให้สายการบินที่ได้รับผลกระทบ สามารถขอยกเลิกเที่ยวบินในตารางบินฤดูร้อน ระหว่าง มี.ค.-ต.ค. 2563 โดยไม่เสียสิทธิ์การบินในตารางบินฤดูร้อนปี 2564

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเพื่อเปิดทางให้สายการบินอื่นๆ สามารถเข้ามาทำการบินทดแทนตารางที่ว่างลง และไม่เกิดการกั๊กเที่ยวบินกันเอง ซึ่งมาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนเข้าสนามบินและประเทศไทย โดยปัจจุบันสายการบินที่แจ้งขอยกเลิกเที่ยวบินในตารางบินฤดูร้อน 2563 มาแล้วมีหลายรูปแบบ อาทิ ยกเลิกตารางบินฤดูร้อนทั้งหมด และยกเลิกเที่ยวบินจนถึงเดือน พ.ค. 2563 แต่หากสายการบินเห็นว่าผู้โดยสารเริ่มกลับมาแล้ว ก็สามารถขอกลับมาทำการบินใหม่ได้

158824210368

รายงานข่าวจาก กพท. เปิดเผยถึงสถิติการขนส่งทางอากาศรายสัปดาห์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของ เม.ย. 2563 ระหว่างวันที่ 19-25 เม.ย.2563 โดยพบว่าในช่วงดังกล่าวมีปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศ มีจำนวน 7,710 คน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้า คิดเป็น 6.7% 

ซึ่งในสัปดาห์นี้ มีสนามบินที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศเพียง 4 แห่ง ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, สนามบินภูเก็ต และสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยเป็นเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยที่ติดค้างในต่างประเทศ เช่น อินเดีย เวียดนาม และญี่ปุ่น เป็นต้น รวมทั้งเป็นเที่ยวบินขาออกเพื่อส่งชาวต่างชาติที่ยังติดค้างอยู่ในประเทศไทย

ส่วนปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศ มีจำนวน 18,495 คน เพิ่มขึ้น 6.9% จากสัปดาห์ก่อนหน้า และจากข้อมูลวันที่ 27 เม.ย.2563 สายการบินที่ยังคงทำการบินในเส้นทางประจำภายในประเทศมีเพียง 2 สาย ได้แก่ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยเวียดเจ็ต ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศ ไม่มีผู้ทำการบิน

สำหรับปริมาณเที่ยวบินที่ขอจัดสรรเวลาการบินก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์โควิด-19 พบว่า มีปริมาณเที่ยวบินที่ขอยกเลิกสะสม ณ วันที่ 27 เม.ย. 2563 จำนวน 178,099 เที่ยวบิน คิดเป็น 33.2% ของปริมาณเที่ยวบินที่ขอจัดสรรเวลาบินตามกำหนดการบินฤดูร้อน 2563 และมียอดยกเลิกสะสมเพิ่มขึ้น 33,898 เที่ยวบินจากสัปดาห์ก่อนหน้า

158824212569

ขณะที่ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ มีจำนวน 12,683 ตัน ลดลง 0.8% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีปริมาณการขนส่งสินค้าจำนวน 12,306 ตัน ลดลง 0.7% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา

และปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศอยู่ที่ 83 ตัน เพิ่มขึ้น 16.6% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินที่มีการขนส่งสินค้าภายในประเทศมากที่สุด 38 ตัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 6.7%

158824215694