'ในหลวง'มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล 'สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน'

'ในหลวง'มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล 'สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน'

วันนี้ (30 เม.ย. 63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน ซึ่งตรงกับวันที่ 30  เมษายน 2563 ความว่า 

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16  กุสตาฟ แห่งสวีเดน

          กรุงสตอกโฮล์ม

                    ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรสวีเดน

                     หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

                                          (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว