'กรมศุลกากร' เตือนระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน 'ค่าธรรมเนียม-ค่าภาษี'

'กรมศุลกากร' เตือนระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน 'ค่าธรรมเนียม-ค่าภาษี'

อย่าหลงเชื่อ! "กรมศุลกากร" แจ้งเตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างให้โอนเงินเพื่อเป็นค่าธรรมเนียม และค่าภาษี 

เมื่อวันที่ 29 เม..63 กรมศุลกากรได้รับการแจ้งจากผู้เสียหายท่านหนึ่งที่ได้รับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-MAIL ว่า ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรเพื่อดำเนินพิธีการทางศุลกากร  ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีการกล่าวอ้างถึงกรมศุลกากรเป็นผู้เรียกเงินค่าธรรมเนียม และค่าภาษีดังกล่าว นั้น

1588172209100

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมศุลกากรได้ทำการตรวจสอบแล้ว พบว่า เป็นเอกสารปลอมที่ไม่ได้มีการออกโดยกรมศุลกากร อีกทั้ง ยังมีการนำตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการอื่นมาประกอบ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ ทั้งนี้ การกล่าวอ้างชื่อ หรือนำตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของหน่วยงานราชการมาเผยแพร่เพื่อหาผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือเพื่อการอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาตจากหน่วยงานนั้น ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบและโปรดอย่าหลงเชื่อ

158817222235

หากประชาชนเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมศุลกากร 1164 หรือศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) โทรศัพท์ 02-667-6000, 02-667-7000 ต่อ 205844-8 หรือ website: ccc.customs.go.th

158817223517