กรมสมเด็จพระเทพ พระราชทานอาหารเพื่อช่วยเหลือราษฎร

กรมสมเด็จพระเทพ พระราชทานอาหารเพื่อช่วยเหลือราษฎร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาหารจาก “ร้านจันกะผัก” ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือราษฎร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสให้ “ร้านจันกะผัก” ของมูลนิธิชัยพัฒนา ช่วยเหลือราษฎรในภาวะวิกฤตการณ์โควิด-19 ทรงให้ร้านจันกะผัก ประกอบอาหารนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน โดยวันนี้ (29 เม.ย.63) “ร้านจันกะผัก” ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัด นำอาหารพระราชทานจำนวน 500 ชุด และผักสด จำนวน200 ถุง ไปแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 บริเวณชุมชนรอบวัดสามัคคีสุทธาวาส ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำนวน 500 ขวดอีกด้วย 

158815298232

158815299698

158815298926 ที่มา : www.chaipat.or.th