มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สำรวจพบยาฆ่าหญ้าไกลโฟเซตตกค้างในถั่วเหลืองตามท้องตลาด

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สำรวจพบยาฆ่าหญ้าไกลโฟเซตตกค้างในถั่วเหลืองตามท้องตลาด

เรียกร้องกรรมการวัตถุอันตราย เร่งเพิกถอนไกลโฟเสตโดยเร็วที่สุด และยุติการทบทวนพาราควอต คลอร์ไพริฟอสในวันพรุ่งนี้

นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยผลทดสอบการตกค้างของยาฆ่าหญ้าไกลโฟเซตในเม็ดถั่วเหลืองวันนี้ ซึ่งทางสิตยสารได้เก็บตัวอย่างในช่วงเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 8 ตัวอย่าง จากห้างค้าปลีกและค้าส่ง พบ จำนวน 5 ตัวอย่างสินค้า มีสารไกลโฟเสตตกค้างในถั่วเหลือง และอีก 3 ตัวอย่างไม่พบไกลโฟเสต โดยปริมาณที่ตกค้างมีตั้งแต่ 0.07-0.53มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่เป็นการตกค้างไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอาหารสากลที่กำหนดที่ 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

เลขาธิการมูลนิธิฯ สารี อ๋องสมหวัง ได้เรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ยุติการทบทวนการยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 2 รายการ ได้แก่ พาราควอตและคลอไพริฟอส ตามข้อเสนอของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และขอให้เร่งรัดการยกเลิกการใช้ไกลโฟเสตโดยเร็วที่สุด เพราะไกลโฟเสตถือเป็นสารเคมีอันตราย เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A การสัมผัสสารเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ส่งผลต่อต่อมไร้ท่อ พบการตกค้างในเลือดแม่และสะดือทารกแรกเกิดสูงถึง 50.7% และมีคดีฟ้องร้องบริษัทมอนซานโต้-ไบเออร์ ของผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มากกว่า 10,000 คดีในสหรัฐอเมริกา นางสาวสารีระบุ

“การพบการตกค้างทำให้เกิดความเสี่ยงและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ที่ได้รับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยและสิทธิในการเลือกบริโภค” นางสาวสารีกล่าว

ทางมูลนิธิฯ จึงเรียกร้องให้ผู้ประกอบการระบุในฉลากให้ชัดเจน หากมีการใช้ไกลโฟเสตในการเพาะปลูกหรือมีการนำเข้า และเรียกร้องกระทรวงเกษตรฯ ต้องบังคับให้มีการแจ้งแหล่งที่มาของอาหาร โดยระบุว่า “มีการใช้สารไกลโฟเซต“ ในการกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะเลือกซื้อ และเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับสารเคมีด้วยตนเอง