วุฒิสภา มอบเงินสดพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 3 รพ.ของนนทบุรี

วุฒิสภา มอบเงินสดพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 3 รพ.ของนนทบุรี

รองประธานวุฒิสภา นำมอบเงินสดพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 3 รพ.ของนนทบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง มอบเงินสดพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลบางใหญ่ และโรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมอบเป็นเงินสด โรงพยาบาลละ 100,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทั้ง 3 โรงพยาบาล

ประกอบด้วย หน้ากาก KN95 จำนวน 100 ชิ้น หน้ากาก Face Shield จำนวน 100 ชิ้น แอลกอฮอล์ขนาด 20 ลิตร จำนวน 5 แกลลอน เจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาด 5 ลิตร จำนวน 6 แกลลอน เจลแอลกอฮอล์ Le skin ขนาด 5 ลิตร จำนวน 8 แกลลอน เจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาด 700 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด เจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 30 ขวด สาหร่ายทะเลปรุงรส จำนวน 1 กล่อง สบู่สมุนไพรหมอเส็ง จำนวน 3 กล่อง กาแฟกระป๋อง จำนวน 1 กล่อง กาแฟแบบซอง จำนวน 2 กล่อง น้ำดื่ม 120 ขวด อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและตา จำนวน 6 โหล พัดลมไร้สาย จำนวน 2 ตัว กระติกน้ำ จำนวน 2 กระบอก และอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝอย จำนวน 1 ลัง

โดยมี นายแพทย์วิชัย รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย นายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์ชยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ และนายแพทย์ประพุทธ ลีลาพฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19